Snap ، Crackle ، Whop – چگونه می توان استخوان آرزو را بدست آوردزیر فشار ترک نزنید! رازهای علمی – و گاه کثیف – را جستجو کنید تا میل به شکرگذاری امسال را جلب کنید.

– اطلاعات بیشتر را در ScientificAmerican.com بخوانید


منبع: khabar-dirooz.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*