مرور اخبار Coronavirus ، 7 تا 13 نوامبر

[ad_1] نکات زیر موارد برجسته خبرنامه رایگان است “مطالب هوشمند ، مفید و علمی درباره COVID-19. “برای دریافت شماره های روزانه خبرنامه در صندوق ورودی خود ، در اینجا ثبت نام کنید. شما احتمالاً در مورد اعلامیه Pfizer و BioNTech در روز دوشنبه (9/9/20) شنیده اید که نتایج اولیه حاصل از مطالعه بزرگ انسان درContinue reading “مرور اخبار Coronavirus ، 7 تا 13 نوامبر”