نظیر سویق کودک، سویق نوزاد، سویق چاقی یا این که سویق لاغری. گفتنی می باشد که لغت نامه دهخدا لفظ «قاووت» را ترکی می داند که غالباً به معنای آرد حبوبات بریان شده است؛ لیکن همین واژه، گاه در گزینه غیر حبوبات (مانند بعضا میوهها یا این که تره بار) هم فعالیت برد دارد. امروزه به آن «قاووت» یا «پوره» می گویند. سَویق به آن در فارسی قدیم، «پِست» گفته می شد. از دیگر خاصیت آن ارتقاء وزن کودکان میباشد البته همانطور که پیشتر ذکر شد بایستی در مقدار مصرف آن دقت نمود. همچنین از سویق گندم می اقتدار به جهت ارتقا وزن نیز به کارگیری کرد. در طب اسلامی سویق عبارت از؛ تفت دیتا آرد بعضی حبوبات، بدین صورت که مثلا آرد گندم را تفت می دهند و سبوس گندم را نیز جداگانه تفت می دهند، آنگاه از الک کردن آن ها را اصلی نیز ترکیب می کنند. در واقع سویق بچه اهمیت کالری فراوان و انرژی فزاینده هست که در رشد وزن و قد کودکان به صورت چشمگیری تأثیر می گذارد. به نوعی می توان گفت مواد مغذی موجود در سویق، مهیا جذب و هضم به وسیله تن می باشد. سویق، وقتی ۷ توشه شسته شود، و پیاله به پیاله شود؛ تب را می پیروزی و دو ساق و گام ها را نیرومند می کند. سویق، چه نیکو توشه ای در مسافرت و در حضر است! امام راستگو (ع) می فرمایند: اسقیه السویق والسکر فإنه ینبت اللحم ویشد العظم؛ به او (کودک) سویق مهم شکر بده، زیرا گوشت را می رویاند و استخوان را تقویت می کند.(۴) ولی صرفا در گزینه کودکان سویق ملازم حیاتی شکر عالی هست و برای مردان عالی وجود ندارد زیرا سرد هست و فعالیت جماع (قوای جنسی) را قلیل می کند. در روایتی از شخصی به اسم خضر آمده است: کنت عند أبی عبد الله (ع) فأتاه رجل من أصحابنا، فقال له: یولد لنا المولود فیکون منه القله والضعف فقال: ما یمنژ من السویق؟ پس سویق خواست. گفتم: من سیر شده ام. سویق نخود تقویت کننده کمر می باشد و به برطرف کردن ضعف کمر و تسکین دردهای استخوان کمک می کند و به این خاطر درمان مهربانی به جهت دیسک کمر است. مبتلایان به پوکی استخوان میتوانند سویق جو را به یار سنجد میل کرده، چون منجر تقویت مغز استخوان میشود. فانه یشد العظم و ینبت اللحم؛ نزد امام راستگو (ع) بودم، مردی از اصحاب ما نزد امام آمد و عرض کرد فرزندان ما زمانی متولد می شوند نقص و ضعف دارند، امام فرمودند چرا سویق به کار گیری نمی کنید، چون استخوان را تقویت می کند و گوشت می رویاند. در صورتی که شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم سویق لاغری نی نی سایت بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.