در فوریه 1964 ، روبرتو گیلبرت الیزالد ، جراح آموزش دیده در کلینیک مایو در گوایاکویل ، اکوادور ، کاندیدای ایده آل برای یک عمل رادیکال را که در آزمایشگاه وی ایجاد شده بود ، پیدا کرد. خولیو لونا ملوان 28 ساله ای است که در انفجار نارنجک بازوی راست خود را از دست داد. گیلبرت الیزالد ، با الهام از پیوند موفقیت آمیز کلیه که از جسدی در ایالات متحده بدست آمده بود ، قصد داشت یک زائده مفقود شده لونا را جایگزین یک اهدا کننده کند.