همانگونه که می دانید بالای پیستون گوشه و کنار احتراق می باشد و مخلوط سوخت و هوا می بایست در گوشه و کنار احتراق فشرده بشوند تا اساسی یک جرقه کوچک شمع ، محترق شوند و موج انفجار حاصله ، پیستون را به پایین رانده و ساخت نیرو و انرژی بنماید؛ چنانچه قطر پیستون از قطر سیلندر ( قطر بوش سیلندر ) کوچکتر باشد ، هوا و سوخت در زمان فشرده شدن ، از فضای خالی بین پیستون و سیلندر بیرون می شود و مواد احتراق ، فشرده نشده و احتراق به درستی انجام نمی شود؛ از طرف دیگر در صورتی که قطر پیستون بخش اعظم از قطر سیلندر باشد ، پیستون داخل سیلندر گیر می نماید و قابلیت حرکت پیدا نمی کند. درصورتیکه روغن موتور نباشد، قطعات موتور در کوتاه مدت اصطکاک پیدا می‌نمایند و از در میان میروند بنابراین روغن موتور یکی از از بخش های مهم مهمی می باشد که باید به آن توجه شود. درصورتیکه روانکار درست و استاندارد و مناسب موتور را استفاده کنید، از فشار آوردن بیهوده به موتور و نگهداشتن آن در دورهای بالا به جهت مدت طولانی بپرهیزید، از دنده معکوسهای ناگهانی که سبب ساز ایجاد تنش شدید در اجزا می‌گردد بپرهیزید و سیستم خنککاری (فن و رادیاتور و کولانت و ترموستات و واترپمپ ) را بهصورت تر و تمیز در دست گرفتن کنید، مطمئن باشید که اجزای داخلی موتور و بهخصوص پیستون و شاتون و حلقه پیستون و گژنپین عمری دوچندان طولانی خواهند داشت. به استدلال شتاب بالا و مسافت نزدیکی که نسبتبه دیگر اجزا مجاور خود دارا هستند می بایست دائما روغنکاری شوند و در کنار آن در حرارت ایدهآل عمل کنند. نقش برخی از آنان لبریز رنگ و برخی دیگر نقش کمرنگتری دارند. کالا پیستون ها از چدن یا این که آلومینیم است پیستون های چدنی بدنه ای پهناور خیس و سنگین خیس دارند. به طور معمول در جداره ( دیواره ) پیستون ها ، سه شیار ساخت می نمایند و سه رینگ پیستون باطن همین شیارها می اندازند؛ البته علت این فعالیت چیست؟ کلیدی بیشتر کردن درصدی سیلیکون به آلومینیم ( حدود ۱۶ SEO ) مقدار انبساط حرارتی به نحو دیده گیری کاهش می یابد. استحکام اهمیت توجه به پروسه ساخت ارتقاء یافته است. روغن کاری باعث می شود تا حرکت آنها روانتر باشد و اصطکاک به دست کم رسد و خنککاری منجر می‌گردد تا این قطعات فلزی بهواسطه ارتقا دما منبسط نشوند و عملکردشان مبتلا خلل نشود. رینگ های پیستون علاوه بر فشرده کردن مواد احتراق در بالای پیستون ، مانع نفوذ روغن روانکار از زیر پیستون به درون گوشه و کنار احتراق نیز می شوند ، در غیر این رخ ، روغن موتور به داخل محفظه احتراق شکافت کرده و سبب ساز روغن سوزی موتور خودرو می شود. همین حرکت پیستون باعث به وجود آمدن چهار عمل کلیدی موتور می گردد. اگر شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در گزینه پیستون 206 تیپ 5 لطفا از سایت ما دیدن کنید.