یک نکته دیگر که زمان طراحی حلقه پیستون در لحاظ گرفته می­شود فشار تماس با جداره سیلندر است. این حلقه صرفا به اندازهای روغن را بر روی جداره سیلندر باقی میگذارد که لایه فیلم روغن برای روغن کاری پیستون و رینگ تشکیل شود. شاتون نیز یکی از قطعاتی میباشد که اگر روغن کاری نشود در اثر اصطکاک حساس بقیه قطعات فرسوده می شود و از بازخورد آن صدای تق تق به گوش میرسد. به طور معمول روی دامنه پیستون بالا و تحت می رود شکاف ریزی هم جهت نفوز روغن به باطن پیستون تعبیه می شود. وجود لقی هم بین سیلندر و پیستون مضاعف حائز اهمیت است. رینگها حیاتی قرار گرفتن در اطراف پیستون فضای لقی در بین پیستون و سیلندر را در دست گرفتن و سوق دهی و محل قرار گرفتن پیستون را کلیدی محافظت فاصله معلوم شده از سیلندر تهیه و تنظیم میکنند. در این طریق به جهت دوری از انتقال حرارت سر پیستون (که در مجاورت احتراق سوخت است) به بدنه پیستون ، یک سر حرارتی شامل شیاری میباشد که در نزدیکی سر پیستون و به موازات شیارهای رینگ ساخت می گردد حساس این عمل تا اندازهای راهی که حرارت را از سر پیستون به بدنه آن منتقل میسازد کمتر میکنند. زمانی راجع به خودروهای دیزلی کلام میکنیم، بخش اعظمی از کشندههایی که در میهن دارا هستند تردد می‌نمایند و عمل حمل و نقل را برعهده دارند، در کشور ایران تولید نشدهاند، ولی پیستونش امروز وقتی رسیده به تعمیر و مکانیک گشوده میکند، قبلا این پیستون بایستی از بیرون باز می‌شد و بر روی همین موتور تعمیری کارگزاشتن میشد، البته امروز خوشبختانه ما گونه های کامیونها، اشکال بنز؛ بنز 10 تن، ولو، FH12، FH13، انواع پیستونهای اینها را ما به تنوع بسیار بالا؛ دست کم از این 74 نوع پیستونی که ما ساخت میکنیم، دست‌کم 50 درصدش اشکال پیستون کامیونها و کشندهها هستند. کناره ظرف نمد بر روی بخش دوار به طور معمول سخت قرار می گیرد. در اين موقعیت كه ديواره يا مرحله جانبي رينگ به رخ شيبدار ساخته شده می باشد ، بايد کناره تيز رينگ به سمت پايين باشد تا زمان بالا رفتن پيستون ، اين رينگ برروي لايه روغن موجود بر بر روی دیوارة سیلندر ليز خورده و از جارو كردن روغن هاي جداره سيلندر به سمت محفظه احتراق جلوگيري كند . و اساسی اعمال فشار مناسب بر روی محور از روغن ریزی خودداری می کند. بر روی اکثر پیستون موتور های بنزینی از سه عدد حلقه استعمال می شود. از مهمترین قسمت های پیستون ، سطح بالایی آن می باشد ، رخ تراز بالای پیستون بر روش احتراق ترکیب سوخت و هوا اثر می گذارد و در صورتی که سطح بالایی پیستون به خوبی طراحی شود اختلاط مخلوط سوخت و هوا خوب تر شده و منجر ایجاد قدرت بهینه می شود. همچنین جای سیل های هیدرولیک به جهت خودداری از نشتی بین سیلندر و پیستون، بر روی پیستون تعبیه می شود و به وسیله گاید رینگ ها فیت می شوند و حلقه های سایشی برای محافظت از مرحله درونی سیلندر که پرداخت شده است، ساخته می شود. همینطور از خاصیت ارتجاعی برخوردار هستند و تعداد رینگ ها در هر پیستون از سه تا هفت عدد متغیر است. می بایست به همین هم دقت داشت که در هر موتور و پیستون اتومبیل و بستگی به فعالیت کرد آن ها تعداد رینگ ها قلیل یا این که مضاعف می شود که این تعداد از سه تا هفت متغیر هست . اعضا سایت می بایست زمان ارسال دیدگاه از لغت ها مناسب استعمال کنند. به جهت ساخت پیستونها ، معمولا از چدن خاکستری ، فولاد ریخته گری یا آلیاژهای آلومینیوم استفاده می شود. حلقه های تراکم غالبا از چدن ساخته می شوند در بعضا موتورهای دیزل و لبریز اقتدار از رینگهایی استفاده می شود که از چدن نشکن ساخته شده اند. به جهت پرهیز از زدن پیستون در بخش اعظمی از موتور ها از پیستون هایی به کارگیری می شود که گژن پین آنها اندکی بیرون از مرکز است.این خارج از مرکزی به طرف دامنه پیستون است که منزله مرحله فشار گیر اهمیت (شکل ۱۰) عمل می کند. در رخ بالا فشار ناشی از احتراق سبب می شود که پیستون در هم اکنون حرکت به سمت بالا زمانی به نقطه مرگ بالایی نزدیک می شود اندکی به طرف راست کج شود.در عاقبت سر پایینی مرحله فشار گیر با مهم جداره سیلندر تماس پیدا می کند.پس از آنکه پیستون از نقطه مرگ بالایی گذشت،صاف می شود.در این زمان سطح فشار گیر کلیدی به طور کامل حیاتی جداره سیلندر تماس پیدا می کند.این تماس نوعی فعالیت روبشی میباشد که زدن پیستون را به حد اقل می رساند.در سرانجام همین عمل موتور آرام خیس عمل می نماید و استمرار پیستون ارتقاء پیدا می کند.زدن پیستون غالبا تنها در موتور های کهنه ای بازدید می شود که جدار سیلندر های آن ها ساییده شده و دامنه پیستون آنها ساییده و یا شکسته شده است. پیستون قطعه دارای موتوراست که چهارعمل اساسی موتوررافراهم میکند. به طور کلی از همین قطعه در سیستم های متحرک شامل حرکات دوار (نوسانی) و رفت برگشتی بهره می گیرند. همین پیستون ها به برهان مکانیزم دو روزگار بودن پایین بار های فراوان شدید حرارتی و مکانیکی قرار می گیرند و از آلیاژ های ویژه آلومینیومی ساخته می شوند . این پیستون ها به طور معمول در خودرو های مسابقه ای و اتومبیل هایی که فشار زیادی روی آن ها میباشد به کارگیری می شود پیستون تبریز در تهران . به نظر نمیرسد به کارگیری از طرحهای قدیمی در دنیای مدرن کنونی خیلی بهصرفه و معقول باشد، اما شرکت آمریکایی Achates Power اهمیت نسخه بازطراحیشده از گونه مفهومی پیشرانه احتراقی این عمل را انجام میدهد. 12 کمپانی مجموعه قطعات اتومبیل عظام یعنی کمپانی های: پیستون ایران، فرآوری و ساخت، پایاکلاچ، بنا پویش، استام صنعت، والاقطعه، پویان صنعت نهاد، صنعت های طه، پایاذوب کاوه، تاراذوب، بنا سیم پویش و پایا اتومبیل نوین مهم بهره گیری از 6000 هزار نیروی انسانی خویش و حدود 26 هزار نیروی انسانی تامین کنندگانش، سالانه از خروج حدود 350 میلیون دلار ارز از مرز و بوم جلوی گیری می کنند. پیستون های سبک و منحصر ماشین های سواری ، پیستون های چهار دوران نام دارند .