در صورت وجود، آدرس IP دوربین خویش را (برای مثال 192.168.0.5) یادداشت کنید، این شماره را میتوان در هر مرورگری تایپ کرد تا بتوان دوربین را از خط مش بدور تماشا کرد. هنگامی که دوربینهای مداربسته متعددی را در یک روزگار سیم کشی میکنید، به یک مکان بی آلایش نیاز خواهید داشت تا کل فیدها را به DVR متصل کنید. استفاده از کابلهای بی ان سی ساده است، آنان در هر دو طرف یکسان هستند و آنان را به راحتی میتوان کلیدی پیچاندن سرپیچ در انتهای آن و قفل کردن در محل خویش به پورت مطلوب وصل کرد. و این عقل بشرى حکم مى کند: قناعت پیشه نمودن رقابت نورزیدن طمع نداشتن در صورتی که از روى تن پرورى سستى بى حرکتى و پویایى مسؤولیت گریزى واهمه و بهره نگرفتن از ذهن و هوش باشد براى ادامه حیات خسارت آور است. همین سازمانها و نهاد ها در پهنه حیات جامعه وظیفه ها و کارهایى را عهده دار شدند و براى انجام آن‌ها در درون ساختار خود هدفها شیوه امور برنامه ریزى بازرسى و فرماندهى را پى ریزى کردند و به این ترتیب سازمان به تنهایى به واحدهاى ریز تر تجزیه شد و هر واحدى کارها و وظیفه هاى روشنى در راستاى حیات و فرآیند سازمان به عهده داشت چنانکه هر سازمان و نهادى در تمام جامعه چنین وظیفه اى را دارند. آشغال هاى هسته اى و بقیه مواد کثیف کننده از آلاینده هاى خطرساز براى محفظه زیست و تندرست انسان هستند که حساس حجم فراوانى در اروپا و بویژه آمریکا وجود دارند. به دیگر کلام رئیس اجتماع از راه و روش نهادهاى متفاوت انجام مى گرفت نه خانواده هاى بزرگ. به هر کسى بخواهد دختر(مادینه) مى بخشد و به هر کس بخواهد پسر(نرینه) مى بخشد. این مکان می بایست جایی باشد که به راحتی قابل دسترس باشد و بتوانید به راحتی از هر نقطه در خانه به آنجا سیم کشی کنید. اعتنا داشته باشید که هر دوربین را به کدام ورودی متصل میکنید، این محل ورود می باشد که بایستی برای مشاهدهی تصاویر دوربین گزینش کنید. جایگزین ساختن کارگران روزمزد به جای استخدام دائم آنها، بیمسئولیتی خدمتکار نسبت به میزان مرغوب بودن فعالیت و پیامدهای فعالیت تولیدی را در پیخواهد داشت (Feenberg 1999: 207). دستگاه تابیدن الیاف و میول ریسندگی اتومات نمونههای تاریخی از تکنولوژیهایی میباشند که در آنها مهارتزدایی از کارگران، بهعنوان یک ارزش سرمایهداری تجلی یافتهاست(MacKenzie 1984: 488) . گرچه آیتم هاى متعدد درباره نقش مردم در نظام سیاسى وجود خواهد داشت ولى مورد همکارى و انبازى سازوارى بیش تر دارای ساختار تکنولوژیک چنین جامعه هایى دارد. در صورتی که از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه خرید دوربین مداربسته پاناسونیک لطفا از کاغذ ما بخواهید.