پرونده مالکیت جهانیایده ای که پیشگام آلاسکا بود می تواند جامعه را علیه نابرابری شدید سوق دهد

– اطلاعات بیشتر را در ScientificAmerican.com بخوانید


منبع: khabar-dirooz.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*