با تقوا آبادی دارای اشاره به کارایی نظام بانکی در فعالیتهای اقتصادی گفت: اگر‌چه سیستم بانکی مهم اشکالاتی میباشد البته بعضا مواقع به خدمات این سیستم توجهی نمیشود و همین در حالی می باشد که نسبتاً پروژهای در مرزو بوم نداریم که سیستم بانکی در تامین مالی آن ورق آهن کیلویی چند حضور نداشته باشد. صالح قریه یادآور شد: همین میزان تامین ارز دارای ربط حساس کالاهای دارای و غیر اهمیت است، به این معنی که هر گونه نیاز ارزی که وجود دارااست که منتخب از آن مربوط به کالاهای حیاتی می باشد و گزیده هم به سایر کالاها مربوط میشود. وی افزود: علاوه بر دولت و وزارت نفت و خزانه مرکزی که ارز حاصل از میعانات و نفت و گاز و فرآوردههای نفتی را عرضه می کنند، ارز حاصل از صادرات غیر نفتی نیز در همین بازار عرضه میشود، بنابراین صادر کنندگان غیر نفتی جزء عرضه کنندگان مهم بازار ارز هستند. صالحآبادی با بیان این‌که در سال روان در بخش صادرات غیر نفتی رویش داشتیم گفت: در سامانه نیما ۲۳ میلیارد دلار عرضه ارز حاصل از صادرات غیر نفتی داشتیم که نسبت به سال قبلی ۶۷ % رشد داشته و در بازار متشکل ارزی ۱.۵ میلیارد دلارعرضه ارز داشتیم که نسبت به پارسال ۲۷۴ % رویش داشته است. وی خاطرنشان کرد: همین آمارها نشان می‌دهد که موقعیت اقتصادی به سمت خوبتر شدن پیش می رود ولی رویش اقتصادی حساس رویش اقتصادی گزینه نظر ما فاصله دارد. گالوانیزه گرم به باعث اافزایش ارتفاع قدمت قطعات از حیث بالا بردن مقاومت آنها در برابر خوردگی شیمیائی و الکتروشیمیائی در عمده صنایع و بخصوص در نواحی که در معرض خوردگی میباشند همواره گزینه توجه صنعتگران می باشد . آسانی فرآیند گالوانیزه ،یکی از مزایای بارز همین طرز به سایر نحوه های محافظت در برابر خوردگی می باشد . وی برای پوشش دادن آهن بوسیله بر روی در آغاز آنرا نیکی توشه در اسید سولفوریک تمیز کرد وسپس بوسیله فلاکس کلرید آمونیم آنرا آغشته و در مخزن روی مذاب قرار داد تا اولی قطعه فولادی گالوانیزه ورق اهن اجدار شکل گیرد . وی تشریح کرد: به طور نمونه یک شرکت خودروسازی برای اینکه خودرو تولید نماید نیاز به قطعه دارد بدین ترتیب به قطعه ساز مراجعه می کند؛ قطعه ساز نیز به جهت اینکه قطعه ایجاد نماید به ورق نیاز داراست و می بایست به شرکت فولادی مراجعه کند و شرکت فولادی نیز برای تولید به سنگ آهن نیاز داراست در عاقبت به کمپانی سنگ اهن مراجعه می کند.