در همین مطالعه در سگ نژاد Labrador، میزان6/10% رویان ها قبل از روز 35 آبستنی جذب شدند. نتایج مطالعه نوارهای الکتروکاردیوگرام بدست آمده در سگهای تیم 1 و 2 نشان دهنده تغییراتی مانند آریتمی سینوسی پیشرفته، بلوک سینوسی دهلیزی، توقف سینوسی، برادیکاردی شدید، تاکی کاردی شدید، بلوک دهلیزی بطنی رتبه 1 و 2، انقباضهای زودرس بطنی، برادیکاردی سینوسی و فیبریلاسیون بطنی میباشد. علت مهم همین بیماری هرچند قابل پیشگیری هست ولی در صورت دچار شدن، دیگر رویکرد برگشتی وجود ندارد. در سگ ها هورمون اکسیتوسین ترشح می شود که باعث همین اتفاق هست و مقدار آن نسبت به گربه ها خیلی عمده است. به خاطر داشته باشید توصیف صحیح نشانه ها و رفتارهای حیوان خانگی به جهت دامپزشک، در تشخیص علت آن خیلی حیاتی است. متوسط ارتفاع قدمت همین حیوان اصلی وفا بین 18 تا 20 سال می باشد. اما ارتفاع عمر این حیوان به فاکتورهای متفاوتی از قبیل نژاد، بهداشت محیطی که در آن زندگی می کند، شیوه تغذیه و کارداران دیگری بستگی دارااست ولی متوسط آن همان یه خرده میباشد که گفته شد. نژاد هایی نظیر اشپیتز و فکس تریر مدت طولانی یعنی ۱۸تا ۲۰ سال عمر می نمایند و نژادهایی مانند باکسر و ژرمن شپرد طول عمری تا ۱۲ یا ۱۳ سالگی دارند. بعضا از نژادها، نظیر ژرمن شیپرد و بلاد هوند، حواس بویایی کار کشته تری نسبت به بقیه دارند. تریرها برای پاک نمودن انبارها و اصطبل ها از جوندگان موذی رشد داده شدند. پیش کسی نمیتوانم برای یک سری روز تنهایش بگذارم چون به شدت وابسته است. همچنین هر سگ نسبت به سگ دیگر مختلف است. اثر بینی هر سگ مانند اثر انگشت انسان منحصر به فرد خرید سگ کورگی به شخص است.