همین تغییرات هنوز این خودرو را به طور کامل مناسب رانندگی جاده نمیکند، ولی نسبت به قبل مضاعف چابک خیس شده و همچنین در طول تابستان میتوانید براحتی از کولر استفاده کنید، بدون این‌که نظیر قبلی نگران بالا رفتن دمای آب موتور باشید. مانند به کارگیری از رینگ و پیستون ریو و افزایش حجم موتور به ۱۵۰۰ سی سی ، همچنین به کارگیری از لوله های میانی اگزوز تیبا (قطر بیشتری و طراحی بهینه خیس نسبت به اگزوز پراید) و در نهایت استفاده از انباره عقب تیبا (قلاب ها و سر اگزوز باید برای کارگزاشتن بر روی پراید پاره ای تغییر و تحول یابد) و … همچنین بایستی گفت که بخش اعظمی از اشخاص میباشند که به دنبال شیوهای برای تولید صدا از اگزوز خودروی خویش هستند؛ بهترین راهحل به جهت همین افراد را میتوان استفاده از هدرز در حیث گرفت، اما باید گفت هدرز نمیتواند صدای چندان بلندی ایجاد کند، ولی به عبارتی صدای تولیدی و ناچیز را می توان یکصدای خوشایند در لحاظ گرفت که نزد رانندگان بهویژه جوانان از اصلی ویژهای برخوردار است. در هدرز به جهت هر سیلندر یک خروجی تعبیه شده می باشد تا پس از اشتعال و بالا داخل شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی را حیاتی کمترین مقاومت در دیواره های مجرای خروجی از سیلندر بیرون کند. همانطور که گفته شد، کارگزاری همین قطعه یک دستور آسان تلقی میشود، اما بایستی گفت طراحی که برای تولید قطعه هدرز پراید یورو 4 فولادی حرفهای مورد استفاده قرار میگیرد، معمولی نیست؛ در طراحی همین قطعه میتوان به صیقلی بودن آن اشاره کرد، همینطور بایستی گفت در ایجاد و طراحی هدرز پراید یورو 4 فولادی از فلزهایی چون فولاد، آلیاژهای متعدد و استیل استفاده میشود، بهرهگیری از این قطعه باعث می‌شود که گازهای سوخته شده از احتراق، حیاتی فشار و در مدتزمان کمی از موتور بیرون شود. هدرز را می توان یک جایگزین به جهت مانیفولد خروجی پیشرانه بهحساب آورد که به ادله هزینهی بالایی که دارد، کمتر بوسیله خودروسازان گزینه استعمال قرار میگیرد، ولی از آن در طراحی اتومبیلهای اسپرت و اختصاصی مسابقه به کار گیری می‌گردد و حتی ممکن هست شما در ماشینهایی که مدل بالایی دارند، همین قطعه را بهصورت فابریک بازدید کنید. هدرز پراید یورو 4 فولادی یک قطعه از اگزوز بهحساب میآید که می توان آن را جایگزین منیفولد چدنی فابریک موتور کرد که به ادله طراحی بهتری که به جهت آن در لحاظ گرفتهشده، کاهش مصرف سوخت و بهبود اقتدار خروجی موتور را در پی خواهد داشت. کارگزاشتن این قطعه بر روی اتومبیل های شهری رایج نیست و اکثر هنگامی بر بر روی خودرو شهری کارگزاری می‌گردد که فرد صاحب ماشین خواستار این موضوع باشد، ولی بعضی از موسسه ها ماشین مانند بنز، بی ام و آئودی و دیگر برندهای اینچنینی به جهت طراحی اتومبیل های اسپرت خود، بهصورت فابریک از هدرز هدرز پراید انژکتوری استعمال میکنند. در تولید همین متاع از استیل ضد زنگ ۳۰۴ کلیدی طریق خم کاری ظریف به فعالیت گرفته شده است که حیاتی ساختار یکنواخت خود، موجب خروج آسان خیس گازهای آلاینده، ارتقاء قدرت و تنفس خوبتر پیشرانه ماشین می شود. درصورتیکه شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در گزینه هدرز تقویت پراید لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.