در فوتبال امروزی هر گروه یک سری مربی دارد که وظایف به شکل تفکیکشده دربین آنها تقسیم میشود. چنانکه در حدود چهل سال پیش هنگامی چند زندانی را به همین عنوان که قصد فرارو گریز داشته اند به رگبار بسته بودند، روزنامه ها اساسی حروف درشت تیتر زدند که رئیس باشگاه پرسپولیس «سیلی محکمی بصورت صفر ایرانیاک زد» و دو سه روز آن گاه نیز اساسی عذرخواهی و پرداخت مبلغی که در آن ایّام کم فقدان البته در قبال مبلغی که حال فوتبالیست ها میگیرند، هیچ بود؛ قضیه به مهربانی و خوشی فیصله یافت و کشته شدن زندانیان در آن غوغای نزاع و صلح محو شد. قدمت فوتبال به یک سری سدهٔ پیش از ولادت و به چین بازمیگردد که به تدریج در یونان و روم نیز رواج مییابد. کدام برنامه تلویزیونی را سراغ داریم که یک دهم تماشاگران بازی بارسلونا و منچستر یونایتد بیش از دو ساعت در برابر ورقه ظاهراً پر‌نور ولی کدر کننده دل و جان تلویزیون بنشینند و آن را بازدید نمایند یا خوب تر بگویم مثل تماشاگران بازی زنده پیراند للو خویش را در صحنه حس نمایند و با حوادثی که در زمین رخداد میافتد خرسند یا این که متأسف شوند. فوتبال مدرن امروزی هم در سال ۱۸۶۶ در مدرسه ها انگلستان شکلگرفت و به تدریج گسترهٔ پراکندگی آن همهٔ عالم را ذیل پوشش خود اخبار فوتبال 120 قرارداد. فوتبال مدرن از سرزمین انگلستان سرچشمه گرفته است. فعلاً از سنت فوتبال حساس شعر و رمان صرفنظر کنیم. آنچه میتوان گفت اینست که فوتبال یک درام است و هم اکنون تا حدی جای رمان و شعر را گرفته می باشدخدا کند که این عهد من خطای فاحش باشد چون چنانچه صحیح باشد نشانة پیش آمدن یک فاجعه است). فوتبال رمان و شعر خوب نمیباشد البته نمی اقتدار و نباید گفت: نظیر بهترین آگهی های تبلیغاتی، شعر بی مضمون‌ و یاوه است. میدانیم که فوتبال مضمون‌ و نظم داراست و آن را می توان آموزش داد و چنانکه می بینیم گاهی از علم فوتبال میگویند و تعبیرهای عجیبی نظیر آکادمی فوتبال و کشتی بزبان می آورند. ما در فوتبالی نتیجه ها زنده بازیهای مهمترین رقابتهای فوتبال در عالم را به شکل زنده و لحظهای به شما ارائه خوا هیم داد. هادی طباطبایی پیشکسوت استقلال گفت : می بایست امیدوار به قهرمانی استقلال باشیم، البته تیمهای دیگر نیز بی کار نیستند و در تلاشند امتیازها را توده کنند و جلوی پروسه استقلال را بگیرند. پورعلی گنجی مدافع تیم ملی فوتبال گفت: حالا که قرارداد دارم البته در آتی عملکرد می کنم در تیم پرسپولیس بازی کنم و افتخار پوشیدن تیشرت همین مجموعه را داشته باشم. چنانچه از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه اخبار فوتبال هندوستان لطفا از ورقه ما بخواهید.