گفتیم که طول پیستون از قطر آن عمده است. این انواع از انبساط بیش از حد آن‌ها پرهیز کرده و نیاز به فضای لقی اکثر فی مابین این گونه پیستون و سیلندر را کاهش میدهد. تراز تماس رینگهای تراکم کلیدی دیواره سیلندر از یک لایه رشته رشته اکسید آهن یا کروم پوشیده میشود که از سایش جداره سیلندر و حلقه جلوگیری میکند. کاهش سطح تماس پیستون و دیواره بوش یا سیلندر و در نتیجه کاهش اصطکاک و فرسایش این دو. همینطور کلیدی تماس کاملی که اصلی دیواره سیلندر برقرار مینمایند زمان پایین وارد شدن پیستون، این دیواره را از روغنهای روانکننده پاک کرده و مانع از ورود روغن به محفظه احتراق میشوند. فشار بسیار گازهای منبسط شده (به علت احتراق) پیستون را به طرف زیر و تا نقطه مرگ تحت میراند. در همین جور پیستون، برشی کامل در دامنه تولید میشود تا از عکس العمل میللنگ اصلی آن دوری شود. در خودروهایی که سیستم تایمینگ و سوپاپ آن‌ها متغیر می باشد ( در بخش تایمینگ به شرح آن پرداخته ایم ) به جهت جلوگیری از بازخورد سوپاپ ها به پیستون ، شیارهایی بر طبق صورت سوپاپ در پیستون تولید کرده اند تا در صورتی که سوپاپ در زمان بالا بودن پیستون ، ذیل بود ، اهمیت پیستون عکس العمل نکند. این عدد به این مضمون‌ است که اگر وی حیاتی تندی ثابتِ ۱۲ کیلومتر در ساعت همین مسیر را طی میکرد، پس از گذشت ۱۵ دقیقه به بازی زنده پیستون دیزل شهر میرسید. این رینگ کار جمع کردن روغن از دیواره سیلندر را به جهت دوری از شکافت آن به گوشه و کنار احتراق به یاری رینگ جرم تکمیل می کند و درصورتیکه رینگ جرم توده نمودن روغن را ناقص انجام داده باشد رینگ روغن آن را کامل میکند. همین رینگها که شیاردار یا این که سوراخدار طراحی میشوند، از نشر روغن روی دیواره سیلندر و مصرف بیش از حد و غیرضروری آن دوری میکنند. به کار گیری ناصحیح از پیستون و مشتقاتش میتواند از مواقعی مانند مشکل در سیستم روغنکاری، به کار گیری از روغن نامناسب برای خودرو، وجود مشکل در سیستم خنککاری و رانندگی مهم دور موتور بالا به مدت طولانی نشات بگیرد. پیستون های آلومینیومی به دلیل ضریب انبساط بالا به شکلهای متفاوت طراحی میشوند. این پیستون عمده در موتور های مسابقه ای و موتور هایی که در معرض توشه سنگین قرار دارند استعمال می شود. این سوراخ که زیر شیار رینگ روغن قرار داراست از انتقال حرارت تاج به دامنه پیستون خودداری میکند. در شکل تحت وضعیت پیستون در موتور ماشین را بازدید می نمایید ، پیستون ها کلیدی رنگ نارنجی نشان دیتا piston yz250 شده اند. 1- صاف و یکدست : در شکل تحت همانطور که می بینید مرحله بالای پیستون صاف و یکدست می باشد. در پیشین کل پیستون ها کلیدی تاجی صاف طراحی میشدند اما امروزه بسته به مدل موتور همین سطح طراحی متفاوتی دارد. بعضا سیلندرها یک سوپاپ ورودی و یک سوپاپ خروجی دارا‌هستند که آن ها را سیلندرهای دو اساس می گویند. پیستون های دو دوران را در سواریهای سایز کوچک دارای موتورهای ناچیز حجم مشاهده میکنیم. همین پیستون ها که در موتورهای چهار زمانه استفاده می‌شوند بخش اعظم در خودروها کاربرد دارند. پیستون اساسی سر صاف: مرحله تاج همین پیستون ها صاف و یک دست است. فرم این شیارها مهم اعتنا به فرم تاج و تعداد سوپاپهای هر سیلندر در موتور تغییر میکند. تعداد رینگهای در هر پیستون از سه تا هفت عدد متغیر است که بسته به جور موتور و حجمی آیتم لحاظ ادغام هوا و سوخت در آن تعیین میشود. برای هر پیستون از هر دو مدل حلقه استفاده میشود، ولی تعداد آن ها مهم توجه به دسته موتور و موقعیت آن تغییر تحول میکند. پیستون در موتورهای دو زمانه، برای هر سیکل حرکت موتور باید یکبار رفت و برگشت داشته باشد، به این ترتیب فشار بیشتری را تحمل میکند. به طور معمول دو حلقه جرم در دو شیار بالایی پشت هم قرار میگیرند که عمل درزگیری کامل سیلندر و دوری از نفوذ گازهای حاصل از احتراق را به صورت کامل انجام میدهند. در همین حال سوپاپ تخلیه نیز بازمیگردد و گازهای حاصل از احتراق بوسیله هوای تازه از سیلندر خارج میگردند. لیکن در هر دوی همین موتورها چهار فعالیت مهم انجام می گردد که عبارتند از مکش یا این که تنفس – تراکم یا این که فشار – فعالیت یا این که انفجار و تخلیه دود اما بر حسب گونه موتورها ممکن هست همین روند مجزا یا این که به رخ توأم انجام گیرند. این حالت به موتور شما زخم می زند، احتمالاً دود بیرون شده از اگزوز هم تغییر‌و تحول رنگ می دهد و به رنگ آبی در می آید. همین رینگها با خاصیت ارتجاعی بالای خود، زمان انبساط کاملا به دیواره سیلندر چسبیده و مانع از رخنه گازهای احتراق به خارج از فضای احتراق میشوند. رینگ چسباندن وقتی رخ می دهد که رینگ، خواص ارتجاعی خود را از دست داده است، پیستون در درون سیلندر به دشواری حرکت می کند و روغن به میزان مناسب تقسیم نمی شود. اگر شما هر نوع سوالی در رابطه اهمیت چه جایی و طرز استفاده از پمپ 9 پیستون هنری دارید، می توانید مهم ما در صفحه وب تماس بگیرید.