روزنه ها از بافت پیوندی و اندوکاردیوم (داخلی ترین لایه ی قلب) تشکیل شده اند. ۳ تا از آن ها در بطن راست قرار گرفته و دریچه سه لتی را حمایت می کند و ۲ تای مابقی در بطن چپ دریچه میترال را حمایت می کند. همین کمپانی در سال ۹۳، اصلی عقد قرارداد مهم سازمان زیباسازی، اقدام به خرید بیلبورد و عرشه پل در نقاط حیاتی و استراتژیک شهر تهران نمود تا در راستای ارتقای کمی و کیفی تبلیغات محیطی، در زمره معتبرترین کمپانی های تبلیغاتی به ایفای سرویس ها به سازمانها و صاحبان صنعت های معظم بپردازد. دریچه هوای سقفی به گونه های دریچه گرد، تایلی و چهارگوش در سایزهای متفاوت دریچه سقفی قیمت تقسیم شده است. در همین دسته دریچه ها میزان بالای پخش هوا در فضای زیر سقف سبب ساز می شود جايگاه حرارت و شتاب هوای ادغام سریعا متعادل شود.قابها و پره ها از پروفیل آلومینیوم کششی به ضخامت 1/5 میلیمتر اهمیت روکش آنادایز شده آلومینیوم اهمیت کیفیت مناسب تهیه می شوند. در شکل به کارگیری از دیفیوزر، توانایی تامین جریان هوای رفت را دارد. ساختار هایی هستند که منجر می شوند جریان خون یک طرفه شود. همین دریچه ها در بین بطن و شریان ها قرار گرفته اند و جهت جریان خون خروجی از قلب را تهیه می کنند. دریچه های سمی لونار فی مابین بطن ها و شریان های خروجی قلب قرار گرفته اند. همین روزنه ها بین دهلیز و بطن قرار گرفته اند. دریچه ی پولمونری (Pulmonary valve): فی مابین بطن راست و تنه ی پولمونری (pulmonary trunk) قرار دارد. روزنه ی آئورتی (Aortic valve): فی مابین بطن چپ و آئورت صعودی قرار گرفته است. همانند دریچه ی سه لتی قاعده ی هر لت به رینگ فیبروزی که حفره ی قلبی چپ را می پوشاند، متصل شده است. روزنه های میترال و سه لتی بوسیله اتصالاتی فیبروزی که طناب وتری (chordae tendineae) نامیده می شوند و به انتهای آزاد هر لت متصل هستند، حمایت می شوند. انتهای دیگر طناب های وتری به عضلات پاپیلاری (papillary muscles) که در مرحله داخلی بطن ها قرار دارند، متصل است. همین عضلات به زمان سیستول منقبض شده و از پرولاپس روزنه ها به داخل دهلیز جلوگیری می کنند. این روزنه ها به هنگام آغاز انقباض بطنی (سیستول) بسته شده و اولی صدای قلبی را ایجاد می کنند. این دریچه ها در ابتدای استراحت بطنی (دیاستول) بسته شده و صدای دوم قلبی را ساخت می کنند.