2. یک پیاله پلاستیکی یا شیشه ای به جهت فراهم سازی رزین و هاردنر گزینش کنید. در اینجا پروسه براساس مدل رزین گزینه استفاده به جهت ریخته گری تغییر‌و تحول می کند. به جهت تنظیم اشیای تزیینی می قدرت به یاری سیلیکون قالبگیری RTV2 قالب شی را تهیه کرد و به امداد رزین اپوکسی به تعداد گزینه حیث نسخه برداری کرد. رزین های کاتیونی به ذرات یا این که پلیمرهایی گفته می گردد که اهمیت نقاط کاتیونی متحرک و فعال بوده و حاذق است در واکنش برای تبادل یون کمپانی کند. به کارگیری از افزودنیهایی مثل روغن سیلیکون، اسپری سیلیکون ، سل مدیوم که برای ایجاد سلولی شدن در کار به کار گیری میشود (مثلاً برای موج دریا بعضا افراد از اسپری سیلیکون استفاده میکنند). در صورتی که رزین و هاردنر به لباس یا این که سطح ها غیر مربوط آغشته شد می توانید از تینر به جهت پاک نمودن آن به کارگیری کنید. در صورتی که زمانه زیادی بگذرد، دیگر نمی شود سطح را از رزین و هاردنر خرید رزین تبادل یونی پاک کرد. رزین LV50 از تاریخ ساخت سه سال و هاردنر یک سال پس از ایجاد تاریخ انقضا دارد. مهمترین خصوصیت هاردنر پلی آمین PC205 عدم ایراد رنگ زرد شدن در طول روزگار پخت و پس از پخت کامل دارای رزین است. از ویژگیهای این طاقت فرسا کننده میتوان به بی رنگ بودن و شفافیت آن اشاره کرد که البته پس از مخلوط شدن حساس رزین اپوکسی شفافیت خویش را مراقبت می نماید و متاع آخری کاملا واضح و بی رنگ خواهد بود. آن‌گاه از 6 ساعت کالا واضح خواهد شد و بعد از آن از 12 ساعت تماما سخت می شود. حین پخت رزین اپوکسی با سخت کنندههای مختلف، مواد سمی و فرار وجود ندارد. مواد رزین می تواند نیز مواد جامد و نیز لزج را شامل شود، البته عموما ً این ماده به صورت مایع می باشد که براساس گرما، و یا نور تنظیم می شوند. مشقت بار کننده پلی آمید که می تواند اهمیت رزین اپوکسی مخلوط شود، بیرنگ نیست و رنگی نظیر نارنجی مایل به قرمز رنگ دارد. رزین اپوکسی رقیق LV50 اصلی هاردنر به برهان شفافیت و بی رنگی محبوبیت بالایی بین هنرجویان کار حیاتی رزین دارد. رزین اپوکسی رقیق LV50 مهم هاردنر یک رزین روشن و بی رنگ است. در اینجا اکثر به تحلیل وب سایت تبادل حیث رزین.