طلاق توافقی از مواردی است که زن و شوهر برای نهایی کردن آن، لازم است که در ابتدا آشنایی مختصری با آن داشته باشند تا بتوانند این راه مراحل را به درستی طی کنند. در ادامه اطلاعات کافی در خصوص طلاق توافقی ذکر شده است.

معنای طلاق توافقی

توافق به معنای رسیدن به یک تفاهم بر سر یک مسئله است که طلاق توافقی نیز یعنی دو طرف در زندگی مشترک، برای امر طلاق به تفاهم و یک نتیجه مشخص برسند. در این نوع از طلاق زن و شوهر تصمیم خواهند گرفت که زندگی و مسائل و مشکلات مربوط به آن  را در قالب توافق به پایان برسانند.

 این توافق باید شامل موارد ریز و درشتی چون مسائل مالی، حضانت و ملاقات فرزند، جهیزیه و … باشد.

مراحلی که باید برای طلاق توافقی طی شود.

این که تصور شود، این نوع از طلاق چون به خواسته هر دو طرف یعنی زن و شوهر می باشد، به سادگی قابل انجام است تصور اشتباهی است و حتما باید مراحل قانونی مربوط به آن به طور کامل طی شود. برای آشنایی شما، این مراحل در زیر آورده شده است.

  1. در کلان شهرها طبق مصوبه جدید برای طلاق توافقی باید در سامانه نوبت دهی طلاق، اطلاعات مربوط به زن و شوهر وارد شود تا آن ها را به مراکز غربالگری و مشاوره ارجاع دهند.
  2. پس از حضور یافتن در مشاوره و دریافت گواهی عدم انصراف از طلاق، زوجین باید دادخواست طلاق خود را به دفاتر الکترونیکی قضایی تحویل دهند.
  3. دادخواست طلاق و بررسی آن، زمان بر است و دادگاه خانواده یک زمان را برای حضور زن و شوهر در دادگاه تعیین می کند.
  4. با حضور یافتن زوجین در دادگاه، باید در بخش مشاوره دادگاه شرکت کنند که به سازش و عدم سازش آن ها رسیدگی شود. در صورت عدم سازش و پافشاری برای طلاق، زن و شوهر توافقات خود را در حضور مشاور بیان می کنند و آن ها را به امضا می رسانند.
  5. یک مورد مهم برای دریافت گواهی طلاق از طرف دادگاه، بارداری و عدم باردار بودن خانم است که دادگاه در این مورد بسیار دقیق است و اطلاعات آن را برای صدور گواهی لازم می داند.
  6. پس از انجام مراحل گفته شده، زوجین یک بار دیگر در دادگاه حاضر می شوند و دادگاه برای آن ها گواهی عدم سازش را صادر می کند و این یعنی اجازه ثبت طلاق به آن ها داده می شود.
  7. با ارائه گواهی عدم سازش در هر دفترخانه رسمی طلاق می توان، طلاق توافقی را انجام داد و آن را ثبت کرد.