لیفت شقیقه یا TEMPORAL LIFT گونه دیگری از گونه های جراحی های لیفتینگ رخ است که انجام آن می تواند نتایجی همچون فعالیت لیفت ابرو را به یار داشته باشد. همین عمل می بایست یک هفته پس از جراحی لیفت شقیقه همدان انجام شود. جراحی زیبایی لیفت شقیقه ، شامل ساخت یک برش در پوست سر ؛ دقیقا بالای گوش می باشد. پس از اتمام کار، برش حیاتی استعمال از بخیه بسته می شود. در همین نحوه دارای برشی که در درون موها داده می شود، اندوسکوپ و ابزارهای جراحی وارد می شوند و اهمیت آزاد کردن و بلند کردن بافت نرم از بر روی غلاف عضله تمپورالیس و استخوان جمجمه، آن ها را کلیدی استعمال از بخیه یا آندوتاین، به قسمتهای فراتر فیکس می کنیم. که در این طریق نیز لایههای زیرین پوست کشیده میشوند. آنگاه از ۴۸ ساعت هم قابلیت حمام رفتن وجود دارد. امروزه شیوه های انتخابی متعددی وجود دارد که می تواند بسته به حیطه مورد حیث ، پوست را سفت کند که یکی از آن لیفت شقیقه است، در همین نوشته پروفسور کشکولی توضیحات جامعی در این خصوص ارائه می کنند. پس از تکمیل جراحی راهبرد هایی در خصوص حفظ از پانسمان به شما داده می شود. همچنین چندین روز قبل از عمل، از مصرف داروییهایی مثل آسپرین دوری شود. در آخر این که توصیه می شود در جلسه مشاوره ؛ در مورد سوابق طبابت ، سوابق آلرژی های دارویی و همینطور داروهای خاصی که مصرف می کنید ؛ پزشک معالج تان را مطلع سازید. همین فعالیت می بایست در ارتفاع هفته آن‌گاه از جراحی انجام شود. به کارگیری از کیسه یخ بهترین طریق برای کمتر تورم و کبودی می باشد و بیشترین تاثیر خود را در زمان به کارگیری در طول 24 تا 48 ساعت اولیه آن گاه از روند، بر جای می گذارد. بعضی داروها از قبیل آرنیکا هم به کمتر یافتن کبودی امداد می کند. درصورتیکه شما هر گونه سوالی در رابطه اهمیت کجا و طریق استفاده از لیفت شقیقه اینستاگرام دارید، می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.