هرچند گفته می‌گردد که ابدا در جهان فیلم The Batman مت ریوز قرار نمی باشد جوکر وجود داشته باشد. ضروری به ذکر هست که نخ همین لباس به گونه ای هست که قابلیت رنگ پریدگی در آن وجود نخواهد داشت و می توانید به مدت طولانی از آن استفاده نمایید. جذاب است بدانید که بر روی تیشرت همین لباس که یکی از از بخشهای حیاتی آن است مارک بتمن به رنگ زرد رنگ هک شده که در روزگار خرید می توانید به آن هم توجه کنید. ۴۵ روز آنگاه از آغاز پخش در سالنهای آمریکا نیز فیلم بتمن جدید روی کانال آنلاین HBO Max قرار میگیرد. بروس وین بعد از آن از اینکه یک سال به نزاع دارای دانسیته و جنایت درگیر شد به یک آنارشیست خطرناک عکس العمل که تراز جدیدی از نزاع را می طلبید. همین تریلر دوم یک لحظهی اصلی دیگر نیز دارد که در آن بتمن باطن راهرو تاریک، آرامآرام به سمت دشمنها قدم برمیدارد و نفر به نفر آنان را از پا درمیآورد. بتمن: زمانی آن نور به سمت افق میتابد، هدف فقط برقراری لباس خواب بتمن رابطه نیست. اینجا خبری از آن پسر ثروتمند مسلط بر روی خود نیست که می تواند ایام نقش بروس وین و شبها نقش خفاش را بازی کند. او در طی همین سالها در تیمارستان آرکهام و جاهای دیگر عمل کرده است تا مهارتهای خود را ارتقا بدهد و فرضیههای متعدد را بر روی زندانیان آزمایش کند. اینجا ما یک ابرقهرمان اساسی کدهای اخلاقی محکم را نمیبینیم و حتی در ویدیو نو پخششده از پشت صحنه، شاهد حملهی بتمن مهم چوب بیسبال به فردی افتاده روی زمین بودیم. بهگفتهی مت ریوز، فقط یه خرده بخش اعظم از یک سال از تبدیل شدن او به بتمن میگذرد و وی فاصلهی متعددی تا رسیدن به ثبات و تعادل در زندگی دارد. همچنین در حیث داشته باشید که این لباس نیکی صرفا مطلوب به جهت آقا پسرها می باشد بلکه شما می توانید برای دختر کودک های خویش هم این لباس را تنظیم کرده و رضایت و نشاط و شادی دختر خویش را که به همین شخصیت علاقه دارااست هم به دست آورید. پتینسون در همین لباس حسابی عرق کرده بود و هم خود بازیگر و نیز کارگردان را نگران کرد.