این مدل قابلیت آن را دارا‌هستند که همانند یک گوش طبیعی عمل کنند و همچنین می توانند نیز زمانه ارتباط در میان دو گوشی سمعک را برقرار نمایند و همین به این معنا می باشد که ارتباط در بین دو تلفن همراه را برقرار می نمایند که صدا به بهترین نحو به مغز فرد کم شنوا برسد. افراد در دوران خرید سمعک یک سوال اهمیت فکر آن ها را سرگرم می نماید که چه عواملی قیمت سمعک را تعیین می کند؟ همین سیستم به بالا رفتن ادراک گفتار در نویز پسزمینه امداد بیشتری می کند بهطورکلی وجود این سیستم منجر بالا رفتن رضایت مندی در کاربران ناچیز شنوا شده است. مثل دیگر سمعک ها صداهای محیط را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می نماید ولی اساسی همین تفاوت که در سطح بعد همین سیگنال ها را به آمپلی فایر می فرستد. این شرکت در رده های اول قرار دارد. مخصوصاً به جهت اشخاصی که اساسی کار های شغلی ورزشی و سرگرمی در گوشه و کنار بیرون از خانه میباشند و ممکن هست در طول روز مهم باد مواجهه شوند کاربرد متعددی دارد. به جهت بخش اعظم سمعکها نیاز می باشد که در آغاز قالبگیری شود. سمعک های باطن گوشی تولید کنند که مصرف باطری آن ها ذیل بوده و یا این که به جای استفاده از باطریهای یک توشه مصرف، تکنولوژی شارژ دوباره دارد در این مدل ها به فعالیت ببرند که تا به حالا قابلیت پذیر نبوده است. IIC یا کاملا پنهان، اهمیت قطعات ریز تری نسبت به CIC یا این که تماما باطن گوشی دارد و همین منجر می‌گردد کوچک تر به نظر برسد. به علت فضای اندک فقط به کار گیری از لوله تهویه ریز امکانپذیر است، براین اساس احتمال ارتقا اثر انسدادی (شنیدن صداهای داخلی) در این جور بخش اعظم است، بهویژه برای افرادی که در فرکانسهای بم کم شنوایی ندارند یا این که قلیل شنوایی خفیفی دارند. در آخر، شما و شنواییشناس حساس اعتنا به گونه و میزان کم شنوایی، سبک زندگی و نیازهای شنیداری شما و همچنین بودجهای که شما برای خرید کردن سمعک در نظر گرفتهاید، در گزینه این که بهترین سمعک به جهت شما کدام است؟ میکروفون همین سمعک همه صداهای اطراف شما را به یک مقدار دریافت میکند، به این ترتیب گاهیاوقات دارای این سمعکها ممکن میباشد تشخیص گفتار در محیطهای نویزی مشکلتر شود. همانطور که از اسم آن معین میباشد همین سیستم در جهت کاهش صدای باد فعال می شود. و چنانچه همین نویزها تحمیلی را شناسایی نمایند این سیستم تراز صدا را کاهش می دهد. به این مدل، سمعک های هوشمند دیجیتال هم می گویند. پس بالاتر رفتن تکنولوژی و استفاده از وسایل جانبی باعث بالا رفتن قیمت سمعک گوش می شود. گارانتی و خدمات پس از فروش که مربوط به کمپانی ها می باشد و کلینیک های ما همین سرویس ها را انجام می دهند. درصورتیکه از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد قیمت باتری سمعک 10 لطفا از برگه ما بخواهید.