به عبارت دیگر حساس دانستن تعداد و پهنای کابل ها می توانید راحت خیس سایز و اندازه داکت گزینه لحاظ خود مشخص و معلوم و آن را خریداری نمایید . اوج دمایی که حیطه در گرم ترین ماه های سال به آن میرسد. عملکرد گرماسازی این سیستم نظیر اسپیلت نمیباشد که این مطلب یعنی طریق گرمایشی آن را در ادامه به شکل مفصل و جامع تفسیر داده ایم. به جهت دست یابی به حداکثر سرمایش، گرمایش و بازدهی انرژی، لازم هست که از نصاب کارشناس و باتجربه به کار گیری شود. پس قبل از همین که اقدام به خرید این جنس کنید لازم است حیاتی خصوصیت های این سیستم شناخت داشته باشید تا مناسب ترین آن را حساس اعتنا به محفظه و حالت ساختمان انتخاب کنید. به جهت نمونه سیستمی خریداری کنید که به شما قابلیت و امکان میدهد به جای این که هر چندین ماه هزینه ای برای ردوبدل فیلتر به تکنیسین دهید، فیلترها را خودتان عوض کنید. دقت شود که ظرفیت سرمایشی خیلی کم، سیستم تهویه مطبوع را پایین توشه بیش از حد قرار میدهد و مشکلات متعددی تولید میکند. در غایت کابل ها در همین کانال ها قرار می گیرند و گاهی در مواردی که تعداد کابل ها زیاد باشد کانال سیمانی را طبقه بندی می کنند تا تعداد بیشتری از همین تجهیزات در باطن کانال جای بگیرند. با همین تفاوت که قطعات مصرفی در این مدل مهم عمر بیشتری بوده و محاسبه بیشتری بر ایجاد آن وجود دارد. روش دیگری که کارآیی آن مثل انواع داکت و ترانکینگ می باشد به کار گیری از کانال سیمانی می باشد که به عمق حدودا 30 تا 70 سانتی متر کنده می شوند و اطراف و کف این گودال ها دارای سیمان پوشانده می شود. گنجایش سرمایشی داکت اسپلیت تعیین مینماید که برای خنک نمودن خانه به سیستم اهمیت چه ابعادی نیاز است. ولی می بایست اشاره کرد که داکت اسپلیت لوگرانو منطبق دارای استانداردهای جهانی، قابلیت دسترسی به اجزای یونیت خارجی را از سه طرف مهیا ساخته است. به جهت کسانی که هر دسته نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از دریچه کولر داکت اسپلیت ، شما احتمالا می توانید با ما در برگه وب تماس بگیرید.