تخت بادی دو نفره و تخت خواب بادی یک نفره حیاتی خط مش مخملی و وضعیت پزشکی ساخته می‌شوند و کلیه افراد بزرگسال و کودکان میتواند از همین کالا به کارگیری کنند. در بیشتر تخت های بادی همه بدنه از مخمل ساخته شده البته در تشک های بادی کمتر دیده میگردد که همه بدنه از مخمل باشد. دسته دیگر عضو تشک بادی در خانه برای استفاده مستمر به فعالیت میروند و به علت دارا بودن موقعیت پزشکی همگی افراد بزرگسال و کودکان و نوجوانان میتوانند استفاده کنند. برخی از تشک های بادی با بدنه فراوان کار کشته می باشند که می قدرت حتی آن ها را در محیط های جنگلی، بیابانی و بخشها رطوبت دار نیز راه و روش اندازی کرد.اگر از تشک خود در هجرت استفاده می کنید بهتر است از پمپ باد های دستی استفاده کنید چرا که سوای برق هم کار می کنند و در رخ عدم وجود الکتریسیته می توانید از وجود آن ها بهره ببرید.برخی از این تشک ها را می توان حتی در کوهنوردی ها هم همراه خود پیروزی و درون چادر های کوهنوردی تک نفره یا یکسری نفره رویه اندازی و استعمال کرد. یک سری از تخت ها حساس پمپ باد دستی هستند که از همین محصولات نیز بخش اعظم به جهت سفر و کمپینگ استفاده می‌شود و برای اشخاصی مناسبتر هست که دوران استعمال از تخت، دسترسی به برق خانگی یا این که فندکی اتومبیل را ندارند و میخواهند از تخت بادی خویش استعمال کنند. پمپ باد متصل به بدنه جنس دارای الکتریسیته 220 ولت کار کرده و حساس یک عدد کابل برق است که باید دو شاخهی آن را به پریز برق متصل کرده و کلید پر‌نور و خاموش آن را بزنید تا پمپ آغاز به کار نمودن کند. ارتفاع تشک های بادی تا 30 سانتیمتر می باشد البته در تخت های بادی ارتفاع از 30 سانتیمتر تا 56 سانتیمتر ساخت و ساخته شده میباشد که این طول دوچندان تخت بادی پزشکی سبب می گردد که تخت ریلکس خیس و در جای خویش ثابت بماند و نیز جلوس کرد و برخواست را به جهت مصرف کننده بخصوص کسانی که از ناراحتی کمر و پا رنج میبرند آسان خیس میکند اما تشک های بادی همین خصوصیت را ندارند و عمده به عنوان تشک مسافرتی و یا به کارگیری مقطعی به عمل میروند. تشک های بادی ریز را حتی می اقتدار اهمیت استعمال از دهن هم باد کرد البته به جهت ریلکس خیس شدن اینکار می توانید از پمپ باد های دستی و یا برقی استعمال نمایید که در مدت روزگار دوچندان یه خرده می تواند تشک را به جهت شما پر و یا خالی کند. و معایب دیگر آن سوختن پمپ آن هست پمپ های تخت بادی ضعیف میباشند و زودتر میسوزند در زمان خرید کردن تخت اگر پمپ حیاتی کیفیت و بهتری را انتخاب نمایید ممکن می باشد دیر تخت بادی سفری اتومبیل تیبا خیس خراب شوند. این کالا برای آن مدل اشخاص تعبیه شدهاست که در خانه کلیدی پمپ باد دستی یا برقی هستند و دیگر نیازی به خرید کردن پمپ در کنار تخت بادی ندارند.