اروزیل دارای میزان ذرات متعدد تولید میگردد که یکی از از همین مورد ها اروزیل 200 می باشد. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از تحلیل اوضاع و احوال تولید، مصرف و صادرات محصولات پتروشیمی اهمیت حضور مدیرعامل شرکت ملی صنعت های پتروشیمی در این کمیسیون خبر داد. اگرچه ارتفاع و صورت همین زنجیرها حیاتی هم گوناگون میباشد (به آن یک مرحله خارجی پهناور داده میشود)، البته میزان کرهها را میتوان در طی پروسه فراهم سازی در دست گرفتن کرد. اروزیل یا این که دی اکسید سیلیکا هایکمس که اهمیت اسم علمی فیوم سیلیکا (Fumed silica) نیز شناخته میشود، مادهای مشابه به پودر سفید رنگی میباشد که بویی نداشته و از قرار گرفتن دی اکسید سیلیسیوم (SiO۲) در شعله به وجود میآید. سیلیکا فرم، پودری است متشکل از کرههای سیلیس بیشکل اصلی ترازو مضاعف ریز (زیر میکرون) که در زنجیرههای شاخهای حساس طولهای گوناگون قرار گرفتهاند. چنانچه از اجزای بازی استفاده شود و همینطور به مراد ارتقاء پایداری در برابر رطوبت، فوم سیلیکا (اروزیل 200) آبدوست با مساحت سطح m2/g 200 سفارش شده است. یک فوم سیلیکا هیدروفیل اصلی مساحت خاص 200m2/g است. پودر حاصل از چگالی توده و سطح مضاعف یه خرده برخوردار است. اروزیل اثر کلفت شدن فراوان قادر دارااست که میزان ذرات اولیه آن 5-50 نانومتر است. این خاصیت، زمانی که در لایه ها قطور باشند حیاتی ویژه ای دارد. از طرفی دیگر، افزودن کف سیلیکا به ترکیبات دیگر، شرایط ژل نظیر به آنان می دهد؛ این کاربرد، بسته بندی و حمل و نقل محصولات را ساده تر می سازد. پودر ارزویل از ترکیباتی نظیر کلرید سیلیکون (SIC14) اصلی به کارگیری از هیدرولیز شعله ایجاد میشود. Evonik حیاتی تجربه ، توسعه و تحقیقات خویش توانست حالت خود را به عنوان ساخت کننده پیشرو سیلیس های دودی بسط دهد. از اروزیل 200 میتوان به عنوان یک ادله غلیظ کننده و تثبیت کننده در کرم های سفید کننده نیز به کار گیری کرد. در سال 1941 ، Degussa ، به تیتر همین شرکت در آن دوران شناخته شد ، شروع به ساخت مواد پرکننده مقداری برای صنعت تایر کرد تا جایگزین کربن صنعتی سیاه شود. حساس مراقبت شدید یا این که نگهداری از پوست می توان از همین واکنش ها خودداری کرد. در صورتی که شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در آیتم نقش اروزیل لطفا از سایت ما دیدن کنید.