شناوری آب قرار هست ضمن کمک به آن ها در مقاومت در زمان شنا ، به اندام امداد کند. آن گاه از ایمنی در شنا، کمک به شناگر به جهت یادگیری ترفند شنا است. یادگیری شیوه شنا می تواند ترسناک باشد وقتی که نمی دانید چه کاری انجام دهید. وقتی 30 تا 35 دقیقه اصلی کمربند شنا تمرین کردید سرعت خود را کمکم افزایش بدهید این افزایش سرعت را بهتدریج در کل تمرین تهیه کنید و پنج دقیقه آخر عملکرد خود را بیشترینید. تمام زمان شنا را هر هفته افزایش بدهید تا 30 تا 35 دقیقه برسد. اسباببازیهای آبی برای طفل مفید هست و او را در استخر درگیر میکند. روش دیگر تمرین بدین رخ می باشد که کارآموز شناگر در قسمت اندک عمق استخر دارای دستهایش که به اندازهٔ عرض کتف باز است، لبهٔ استخر را می‌گیرد وبدن را در وضعیت شناور رو به کف استخر قرار میدهد . نوباوه شما میتواند برای مدتی دارای یکدست شنا نماید و آن گاه دست خویش را عوض کند. بعضا از حرکتهایی که میتوانند انجام دهند شامل حرکت دریلی حیاتی یکدست است. همین تمرین به جهت همین می باشد که هنگام دید زدن دستکم چرخش و تحت رفتن مفصل ران داشته باشید. در همین سن می اقتدار توپ بازی در آب را شروع کرد. غالبا تنهایی شنا کردن، بدون این‌که کسی شما را ببیند و اشکالاتتان را تذکر بدهد نمیتواند سبب ساز پیشرفتتان شود. یادتان باشد که حدود 10% از سرعت شما موقع شنا کردن از پاهایتان ناشی می‌گردد و مابقی متکی به بازوهای شماست. شمایی که در کنار ورزش نمودن به دنبال هیجان هستید بایستی به سراغ ورزش شنا بروید می دانید چرا؟ تاریخچه شنا، شواهد نشان می‌دهند که قدمت شنا و شنا کردن به ۲۵۰۰ سال قبل از ولادت در فرهنگ مصر و آن‌گاه از آن در تمدنهای آشور و یونان و روم باستان باز میگردد. بهترین سن به جهت آموزش شنا در کودکان ۴ سالگی است، براین اساس نمی قدرت مهارت های شنا را به کودکان کمتر از ۴ سال آموخت. به شما قابلیت و امکان می‌دهد تا روی دید خویش در هنگام شنا عمل کنید، کاری که همگی ورزشکاران سهگانه باید آن را تمرین کنند. این تمرینات به آنان امداد می نماید تا حرکات خود را بهتر کنند. اگر از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در مورد حلقه شنا طفل گانه لطفا از کاغذ ما بخواهید.