در صنایع نساجیدر صنعت نساجی جهت پایدار نمودن رنگ روی الیاف، رنگ آمیزی الیاف تصنعی و مصنوعی و طبیعی نظیر نایلون و پشم و در غایت جهت خنثی کردن محلول قلیایی در روزگار شستشویی پارچه از این ماده استفاده می کنند. در نساجی برای پایدار نمودن رنگ بر بر روی الیاف، در رنگآمیزی الیاف طبیعی و تصنعی همچون پشم و نایلون و برای خنثی نمودن محلول قلیایی در زمان شستشوی پارچه از فرمیک اسید استعمال میشود. محلول آبی آمیدهای آلی باید مهم اعتنا اساسی سدیم هیدروژن کربنات یا این که سدیم هیدروکسید خنثی شود. در ساخت چرم و دباغیدر واقع از همین ماده جهت خنثی نمودن و گندزدایی آهک در روزگار موزدایی در صنعت دباغی به فعالیت گرفته میشود. این جنس در سیلوها عملکردی دوگانه داراست و علاوه بر اثرات ضد میکروبی سبب ساز می شود سیلو در دمای ذیل تری تخمیر شود و ضمن ارتقا قیمت غذایی، زمان کلی به جهت تولید محصول آخری را کمتر می دهد. به این علت باید در دوران کاربرد یا استعمال این ماده، دقت فراوانی کرد.بیشترین خطر اسید فرمیک BASF در تماس کلیدی چشم یا این که پوست حیاتی بخار غلیظ یا این که مایع آن می باشد. تماس پوست با بخار یا مایع اسید فرمیک BASF سبب ساز سوختگی شیمیایی و در تماس مهم چشم سبب ساز زخم های جبران ناپذیری می شود. تماس مهم غلظت های همین ماده به علت خواص خورندگی که دارد، می تواند خطرناک باشد. اسید فرمیک به علت خواص ضد باکتریایی که دارد، از آن به تیتر محافظ ی آنتی باکتریال استفاده می کنند. همین ماده خیر فقط جز اسیدهای کربوکسیلیک به شمار می رود بلکه به عنوان یک آلدهید هم محسوب می شود، لذا در نقش اسید حساس الکل ها واکنش دیتا و استر تشکیل می دهد و در نقش آلدهید به راحتی اکسید می گردد. این ماده، به منظور ذخیره سازی مواد غذایی هم به کار گیری می شود. در واقع این ماده در سنتز مواد دارویی مثل ( انسولین و کافئین)، سنتز کاتالیست آلومینیوم و تولید پنتا اریتریتول گزینه به کارگیری قرار می گیرد.در تولید حشره کش ها، رنگ نساجی و سموم نباتی استعمال می شود.کاربرد اسید فرمیک BASF در صنعت های غذایییکی از مرسوم ترین کاربردهای اسید فرمیک، جهت ذخیره سازی مواد غذایی ( به تیتر ماده نگهدارنده مواد غذایی) هست که همین ماده مانع عمل های مخرب اسید لاکتیک می شود. ولی در بعضی از محصولات غذایی از این ماده اهمیت غلظت های مناسب، به تیتر یک ماده حفظ کننده کار می کند. بیشتر خاصیت اسیدفرمیک مثل خاصیت سایر اسیدهای کربوکسیلیک میباشد البته آن نمیتواند آسیل کلرید ساخت کند. باید از آن اجتناب نمود.اگرچه اسید فرمیک در غلظت بالا، خطر آفرین میباشد اما یک ماده افزودنی کاربردی و مفید در صنعت های متعدد صنعت، شیمیایی و غذایی محسوب می شود.این مخلوط در مقادیر طبیعی به راحتی بوسیله تن جزء‌جزء‌کردن می شود و به شکلی تندرست و ایمن از میان می رود. در اثر جداسازی همین ماده گرما و co2 ساخت می شود. متانوئیک اسید در حضور اسید سولفوریک و هیدروفلوئوریک اسید، در واکنش کخ کمپانی کرده و اسیدهای کربوکسیلیک بزرگتر ایجاد میکند. اگر از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در آیتم فروش فرمیک اسید لطفا از ورقه ما بخواهید.