اشخاصی که سیگار و الکل مصرف می نمایند بایستی یک مدت قبل از انجام لیفت لب ،به طور تام همین موارد را قطع کنند. برعکس، افراد مسن تر کلیدی لب های اصلی ارتفاع بلندتر و انحنای کاهش و صاف خیس میباشند که حجم خود را از لیفت سانترال لب اصلی پلکسر دست داده اند. از طرفی فاصله بینی تا لب بالا ارتقا می یابد. همین جراحی یک عدد از جراحی های روتین و قلیل عارضه جهت اعاده ی حجم از دست رفته ی لب بالاست. پس از جراحی لیفت، لب بالا متورم و کبود خواهد شد همینطور بخیههای کوچکی در امتداد برشهای تولید شده زده می شود. اشخاص جوان غالبا لب هایی کلیدی ارتفاع کمتر، انحنا و حجم بخش اعظم دارند. در تصویر ذیل تفاوت های لب در اشخاص برنا و مسن به وضوح قابل تماشا است. همینطور یاری فوق العاده ای به برنا خیس دیده شدن ظاهر شما می کند. در شکل نیاز واقعی شما به این جراحی انجام آن سبب تغییرات چشمگیر در ظواهر شما می شود. به طوری که آن‌گاه از این جراحی شما حتما لب های پررنگ ای خواهید داشت. برای این کار انتخاب بهترین جراح سانترال لب الزامی است. قبل از انجام لیفت سانترال لب ،معاینات ضروری به وسیله دکتر معالج بایستی انجام بگیرد و گزینش بهترین جراح سانترال لب الزامی است. همینطور در اشخاصی که تزریق لب ناموفق داشته و از نتایج تزریق رضایت نداشته اند کاربرد دارد. از آنجا که همین کار لب را بالا میبرد، دندانهای فرد در هنگام لبخند زدن بخش اعظم دیده میگردد و جذابتر به نظر میرسد. لب ها از اهمیت ترین اجزای صورت به حساب می آیند که به طور معمول در او‌لین برخورد مهم دیگران به دیده می خورند. اشکال ترفند های مدرن سانترال لب ، برخلاف روش های پیشین ، که تمرکز خود را بر بر روی برش هایی که به طور دقیق در مرز لب vermillion انجام شده بود ، بگذارند ،و کشیدگی لب نتایج فوق العاده ای به جهت سانترال لب می باشد که بالاترین رخ لب در آن است. در اینجا بیشتر به بررسی وب وبسایت سانترال لب ایتالیایی.