به همین دسته از پمپ ها، پمپ دوزینگ گفته می شود که اولین بار دراواسط قرن نوزدهم اختراع و ساخته شد. حداکثر فشاری که می تواند تحمل کند 3500PSI و حداکثر دمای سیال 250 جايگاه فارنهایت می باشد. دوز پمپ ها، که طبق معمول ناچیز هستند، سرعت جریان زیاد دقیقی را به جهت کنترل حداکثر آماده می نمایند . این نوع دوزینگ پمپ پیستونی و دیافراگمی، مهم اعتنا فراوان بالایی، تقریباً دبی ثابتی از کالا را در هر ساعت به مخزن تزریق میکند. اصل عمل همین پمپ ها بسیار ساده است. واجب به ذکر هست که برند انتخابی در مقدار خطای پمپ تاثیرگذار میباشد و یک عدد از برندهای اعتبار این مدل پمپ، دوزینگ پمپ اتاترون می باشد. مهم خرید کردن اینترنتی پمپ دوزینگ به راحتی می توانید از لیست قیمت دوزینگ پمپ و هم مارک های متعدد همین پمپ با خبر شوید. در حالیکه در پمپ های سانتریفیوژ حیاتی تغییر‌و تحول فشار، دبی آن ها هم تغییر و تحول می کند. علاوه بر تصفیه آب و صنعت های غذایی، دوزینگ پمپ ها، که به عنوان پمپ های اندازه گیری شیمیایی نیز شناخته می شوند، در کارخانجات صنعتی، کشاورزی، تأسیسات تولیدی، آزمایشگاه های پزشکی و عملیات معدن به کارگیری می شود. همین طرح نظیر دیگر دیافرگم ها می باشد، اساسی همین تفاوت که به جای دیافراگم تفلونی از یک آلیاژ فلزی منحصر به فرد استعمال می شود که تحمل فشار های بالا را دارد. درصورتیکه اشتباها فارغ از فرآورده خط مش اندازی شوند، استاتور گرم می شود و صورت خود را از دست می دهد و تجهیزات را غیرقابل به کار گیری می کند. همین شیر باطن ظرف فرآورده قرار می‌گیرد و اجازه میدهد پمپ در وضعیت نخستین باقی بماند. گهگاه اوقات یک کلید شناور به همین شیر متصل می‌گردد و روزگار کل شدن ماده شیمیایی به پمپ هشدار میدهد. دوزینگ پمپ پیستونی و دیافراگمی، گاهی وقت ها زیر در دست گرفتن یک سیستم خارجی، یا این که یک کنترلکنندهی پمپ داخلی قرار دارند. انژکتور یک شیر یکطرفه است. پمپ دوزینگ از گونه پمپ های جابه جایی مثبت می باشد و نمی تواند از دسته پمپ های سانتریفیوژ باشد. آنها می توانند از نوع موتور برقی یا موتور الکتریکی ساده پمپ دوزینگ باشند. اما بهجای یک جریان آرام و ثابت، پمپ بوسیله یک سیمپیچ برقی در دست گرفتن میشود.