وزن مصالح FRP ناچیز است که یکی از از هدف ها تقویت و مقاوم سازی مقاوم سازی اصلی ورق frp سازه می باشد. اتصالات زخم پذیرترین نصیب سازه بوده و در عین هم اکنون دشوار ترین جز بنا جهت تقویت میباشند. یکی از اجزای ساختمانی که از لحاظ تحمل توشه بنا فراوان اهمیت بوده ولی به شدت زخم پذیر می باشند اتصالات است. وقتی که یک بنا ی بتن آرمه به جهت توشه زلزله طراحی می گردد ، انتظار می رود که سازه در برابر زمین‌لرزه های میانگین مقاومت نماید و زخم نبیند و همچنین در مقابل زلزله های شدید آسیب جدی به سازه وارد نشود ، براین اساس چنین رفتاری سبب ساز تولید تغییر تحول صورت های متعددی در اعضای فریم های خمشی سازه می شود. قرار می گیرد و آغاز به زنگ زدن می کند و سبب ترکیدن بتن می شود . در همین حالت برای چسباندن ورق ها از حرارت در محل کارگزاری استفاده می شود. ولی دیوارهایی که ورق های FRP به آن کارگزاشتن شده اند بعلت مهیا شدن کاربر کششی پهناور می توانند ممان های بیشتری را تحمل کنند. به خواسته کمتر احتمال وقوع پدیده ی جداشدگی می بایست کیفیت چسبندگی دربین ورق و بتن را بالا برد. به این مراد ، نخست اساسی به کار گیری از طریق هایی همچون ساییدن مرحله ، ماسه پاشی یا این که فشار آب ، لایه ی ضعیف سطحی بتن به میزان ای ساییده می شود تا سطح های سنگدانه ها نمایان شوند و مرحله قدرتمند تری برای ایجاد چسبندگی عمده دربین لایهFRP و بتن آماده شود . از طرف دیگر، همین تکنیکها به برهان اجرای پرسرعت و هزینههای کم جذابیت ویژهای یافتهاند. همینطور سبک بوده و به برهان اجرای آسان پرطرفدار می باشد. همینطور حساس اعتنا به ضعف های موجود در طراحی و اجرای سازه ها و نیز تغییرات در آیین طومار ها و سختگیرانه تر شدن آن و لزوم رعایت استانداردهای ساختمانی ، به کارگیری از میلگرد های FRP در مقاوم سازی ساختمان و ایمن نبودن سازه ها و هم تقویت و بهسازی اعضای ضعیف و زخم دیده گزینه ی زیاد قابل قبولی می باشند . شکل پذیری زیر مصالح FRP، سبب می شود تا برآورده کردن بندهای مناسب آیین طومار های مقاوم سازی، مستلزم رعایت بعضا انحصار کرنش گسیختگی در گیرایی به جهت همین مصالح گردد. بر پایه تجربیات و آزمایشات متفاوت رخ گرفته در این راستا ، می توان اظهار داشت که باخت عموما به واسطه ی سوراخ قطری در میان وجه داخلی تکیه گاه و منطقه ی پایین فشار در تحت محل بارگذاری رخ می دهد . آزمایشات نشان داده اند که میلگردهای FRP جاری نمی شوند و تا لحظه ی گسیختگی ، رفتاری خطی خواهند داشت لذا تیرهای بتنی مسلح شده اساسی FRP هم ذیل خمش تا لحظه ی شکست رفتاری خطی از خویش نشان می دهند و به شکل ترد می شکنند. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط حساس فیلم مقاوم سازی اصلی frp وب وب سایت خویش باشید.