و مورد ها کاربردشان چیست؟ به دلیل ساختار فیزیکی این دستگاهها جهت اخذ تصویر مناسب، بایستی شتاب حرکت جسم دوچندان کمتر از مورد ها دیگر باشد و اکثر برای تصویربرداری از بارهای تبارک و پالتها به کارگیری میشود و استفاده آن فقط به جهت بخش توشه Cargo است. سنسورهای نوری جز حسگرهایی هستند که مهم امواج مادون قرمز رنگ کار می نمایند و در بخش های محل ورود و خروجی تونل تعبیه می شوند، تا به محض وارد شدن هر جسمی به داخل تونل، دارای انقطاع کردن شعاع نوری دربین فرستنده و گیرنده، سیگنالی به قسمت در دست گرفتن بفرستد تا اشعه ایکس به جسم تابیده شود و تصویر آن در مانتیتور دستگاه نمایان شود. ۴- سنسورهای نوری: همین حسگرها اساسی امواج مادون قرمز‌رنگ کار می نمایند و در ورودی و خروجی تونل کارگزاشتن می شوند که به محض وارد شدن شی ای به تونل، کلیدی انقطاع شدن شعاع نوری دربین فرستنده و گیرنده آن، سیگنالی به نصیب کنترل ارسال می شود تا اشعه ایکس جهت تابیده شدن به جسم برقرار شود. در همین قسمت اشعه ایکس به جسم تابانده میشود. ورود شی باطن تونل توسط سنسورهای نوری واضح شده و هم‌زمان اشعه ایکس تابانده می شود. به سطحی گفته می­شود که متاع و یا بار بر بر روی آن قرار گرفته و جهت تصویربرداری از باطن ایکس ­ری عبور دیتا می­شود. 1- میزان مرغوب بودن تصویر دوربین ایکس ری او‌لین فاکتور در تعیین یک دستگاه، در حیث گرفتن میزان مرغوب بودن چهره ای میباشد که دوربین ایکس ری ارائه میدهد، به طور مثال همهی ما در زمان خرید کردن یک دوربین نخست به پیکسلهای آن و میزان مرغوب بودن چهره ای که می تواند ارائه کند توجه میکنیم. دستگاههای ایکس ری که بوسیله کمپانیهای گوناگون ایجاد میشوند، از لحاظ دشوار افزاری و قطعات به عمل برده شده در آن‌ها نیز متفاوتاند و به این ترتیب در زمان تعیین حتماً میبایست به همین نکته در گزینه آنها دقت شود. در مواقعی که اندازه ، حجم و مقدار فلز به فعالیت رفته در اجسام آیتم بررسی اهمیت هست ضریب تشخیص دستگاه ایکس ری X ray دوچندان قابل اعتنا قرار میگیرد. بعد اشعه ایکس پس از عبور از جسم به آشکارسازها عکس العمل میکند، آشکارسازها شامل چند برد قابل بده بستان (مثلاً ۱۰ برد) میباشند که انرژی اشعه ایکس را به جریان الکتریکی تبدیل میکنند، به جهت این خواسته بر بر روی هر پیروزی یک سری کریستال سینتیلا تور، به ملازم فتودیود و تقویتکننده ولتاژ وجود دارد. سنسورهای آشکارساز در واقعیت انرژی تابشی اشعه ایکس را به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند. دستگاه در اختیار گرفتن بازرسی ایکس ری در واقعیت مشابه یک تونل است که اجسام از باطن آن عبور کرده و به این ترتیب موادسازنده عبوری را بازرسی میکند، در مکان های حساس و کنفرانسها از همین دستگاه به جهت در اختیار گرفتن تردد افراد و همچنین تحلیل شی ها استعمال میشود. وقتی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط اهمیت دستگاه ایکس ری نایین وب سایت خویش باشید.