برای ساختارگیریِ فریم دریچه رشته کویل اضلاعِ منفک را اساسی دستگاه نقطه جوش اهمیت کُرنرهای ورقی از داخل،به هم متصل و به فریمِ روزنه فن کویل رخ چهارضلعی می بخشند که همین فریمِ روزنه رشته کویل بصورت کاملا گونیا و قائم الزاویه مونتاژ می گردد. استحکام بالا در برابر کارداران خارجی، ظاهر بصری خوشگل و قابلیت و امکان شکل پذیری مناسب، از دیگر ویژگی های دریچه های از دسته آلومینیومی محسوب می شوند. بر این اساس، ارتفاع و عرض و طول روزنه ها حیاتی گونه و گونه و ظرفیت هوادهی حرفه کویل رابطه مستقیم و تنگاتنگ دارد. چرا که در این حالت جریان هوای دارای حجم و میزانی بیشتری به وسیله دستگاه ایجاد شده که توزیع یکنواخت و یکپارچه هوای تولید شده، مستلزم برخورداری از دریچه های با بعدها و ترازو مطلوب و بهینه می باشد. چرا که هوای خنک و مطبوع ساخت شده به وسیله دستگاه، از نحوه فن دمنده و به وسیله دریچه های مخصوص خروجی هوا، به گوشه و کنار داخلی انتقال پیدا می کند. بدون وجود همین قطعه، ساخت و توزیع هوای گرم یا این که سرد به محفظه داخلی، امکان پذیر نمی شود. لذا محققین در زمینه عایق های حرارتی و صوتی حیاتی صرف روزگار و انرژی مضاعف غالب به ایجاد عایق نوظهوری بنام عایق الاستومری شدند.عایق الاستومری،پلیمر اساس بوده و از مواد کاملا بی عارضه و بصورت محصولی دوستدار محیط زیست تشکیل شده است.ساختار مبناییِ عایق الاستومری از مواد”ای پی دی ام” و سلول بسته تشکیل یافته است.تخلخلِ ساختاریِ عایق الاستومری باعث پرهیز از رخنه و نشر حرارت از یک سمت به سمت دیگرِ آن می شود.بدنه عایق الاستومری بصورت یکپارچه و منسجم می باشد که از هرگونه انفکاک ، جدایی و ریش شدن مصون می باشد که این موضوع به ارتفاع عمر مفید یاری شایانی می کند. در این راستا می بایست خاطر نشان نمود که به علت برخورداری از حجم نخ نما و حدود، دستگاه های حرفه کویل سقفی از اشغال فضای مازاد و متعددی در سقف خودداری می کنند. همین روزنه به جهت نواحی مرطوب مطلوب است، از دسته ABS می باشد. این گونه از رشته کویلها بسته به نوع و مدل، در ظرفیت های هوادهی متنوع 200 تا 1200 cfm در سطح بازار موجود می دریچه تماشا رشته کویلی باشند. در صورتی که شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در آیتم دریچه حرفه کویل در مشهد لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.