همین امر منجر میگردد که بخش اعظمی از افراد از داکت اسپیلت های متنوع یا پکیج های گرمایشی جهت تامین دمای مورد نیاز منزل خود به کار گیری کنند. در شرایط گرمایش دستگاه به یاری کویل تعبیه شده در دستگاه و جریان آب گرم عبوری از درون کویل هوای عبوری از بر روی کویل را گرم کرده و آن را به فضای تهویه شونده تحویل میدهد.در این حالت آب گرم عبوری از کویل بوسیله پکیج یا این که موتور خانه تامین شده و مرجع انرژی دستگاه گاز می باشد در همین وضعیت شبیه حرفه کویل فعالیت میکند. قیمت تمام شده سیستم داکت اسپلیت نسبت به نمونههای دیگر تهویه هوا مناسبتر است. بنابرین در سیستم داکت اسپلیت هم میتوان بر مقدار هوا و دمای هر بخش در دست گرفتن داشت به شرطی که از دریچههای ترموستاتیکی استفاده کرد و هزینه نصب آن ها را هم در حیث گرفت. مهم شروع هر فصل سال نیاز به به کارگیری از سیستم های سرمایشی و گرمایشی مطلوب شدت پیدا میکند. برای اجرای لوله های مسی در ارتفاع، به ازای هر ۶ متر طول لوله مسی از یک تله روغن (OIL TRAP) استفاده نمایید. 7. عدم امکان در اختیار گرفتن ظرفیت هوادهی مهم بستن روزنه اتاق، فشار در دریچه های دیگر اکثر می شود. نوع اینورتر باعث می شود که داکت اسپلیت مدام اهمیت حداکثر قدرت فعالیت نکند و صرفا متناسب اهمیت نیاز درخواستی و کلیدی قلیل و دوچندان شدن به دور موتور متحرک کمپرسور، تهویه مطبوع آیتم لحاظ را تامین نماید و علاوه بر کمتر مصرف برق، تعداد دفعات خاموش و واضح شدن دستگاه هم کمتر مییابد و عمر آن فراتر میرود. در صورتی که سیستم های تهویه مطبوع این مشکلات را نداشته و دوچندان ایمن داکت اسپلیت قسطی هستند. شرکت تکنو تهویه در اینگونه موارد هم خدمات تعمیر وسرویس داکت اسپلیت را کلیدی بالاترین کیفیت به شما ارائه خواهد داد. سرمایش یا گرمایشی که توسط این وسیله تأمین می گردد نسبت به سایر وسایل مطلوب تر است. همین درحالی می باشد که در داکت اسپلیت معمولی، موتور متصل به کمپرسور، حیاتی همه توان خود فعالیت کرده و دارای وصال محیط به دمایی مطلوب،موتور الکتریکی خاموش خواهد شد.مجدد با ایجاد تغییرات دمایی در محیط، موتور دوباره دارای همگی قدرت خود، فعالیت خواهد کرد.ولی در داکت اسپلیت اینورتر، موتور در ظرفیتهای کاهش و متناسب اصلی نیاز فعالیت میکند، که علاوه بر کمتر مصرف انرژی تعداد دفعات خاموش و پر‌نور شدن دستگاه نیز کمتر خواهد یافت. بالا بودن تخلیه شارژ و نیاز مداوم به شارژ مجدد ، نشان از وجود نشتی در سیستم دارد. به طور کلی می توان گفت داکت اسپلیت به عبارتی کولر گازی است با همین تفاوت که در کولر گازی یونیت داخلی به رخ دیواری یا این که سقفی، روکار انجام میگردد ولی یونیت داخلی یا این که هواساز داکت اسپلیت به شکل توکار و داخل سقف کاذب نصب می‌شود و آن‌گاه حساس کانال کشی به اتاقها یا قسمتهای گوناگون یک ساختمان متصل شده و هوای تازه را بعد از فیلتر نمودن و تهیه و تنظیم دما در آن‌ها توزیع میکند.البته لازم به ذکر می باشد که داکت اسپلیت فقط در سیکل سرمایش مشابه کولر گازی عمل میکند(درقسمت روش کارایی توضیحات ظریف تری دیتا میشود) ودر سیکل گرمایش تماما حساس آنان مختلف است.به طوری که در یونیت داخلی آن، تحویل آب گرم وجود داراست که در فصل زمستان آب گرمی که بوسیله پکیج یا این که موتور خانه ساخت می گردد داخل کویل ها جریان پیدا می‌کند و دیگر از سیکل تبرید تراکمی در گرمایش به کارگیری نمیشود.