کتون به معنای داشتن یک گروه کتونی است که در آن یک اتم کربن مهم یک لینک مضاعف اساسی یک اتم اکسیژن و دو لینک و پیوند منفرد اهمیت دو اتم کربن دیگر است. نقطه جوش استون – 56.05 درجه سانتیگراد و اساسی نقطه ذوب- 94.8- مرتبه سانتیگراد می باشد. نقطه اشتعال 0 رتبه فارنهایت. توجه نمایید که استفاده از کاتالیزور اکسید روی برای ایجاد به دمایی میان 300 تا 400 جايگاه سانتی گراد خرید جم استون ps4 احتیاج است. اسم رایج دیگر استون پروپانون است. از دیگر مورد ها استعمال می توان به استعمال از آن در صنعت داروسازی اشاره کرد. به کلمه دیگر در صنایع متفاوت که احتیاج به رنگ آمیزی قطعات و یا دستگاه های مصرفی می باشد در ابتدا از استون خالص به جهت از بین بردن رنگ های موجود روی قطعه و یا دستگاه گزینه لحاظ به کارگیری می شود. روند ایجاد اهمیت شامل واکنش پروپیلن و بنزن در حضور کاتالیزورهای مبتنی بر اسید فسفریک یا زئولیت است. پروپانون یک حلال شیمیایی حتمی در آزمایشگاه ها است. استون با آب قابل ترکیب هست و به تیتر یک حلال مهم، به ویژه به جهت اهداف تمیز کردن آزمایشگاه فعالیت می کند. خلوص استون از مهمترین مسائل در انتخاب یک استون مطلوب است. یک عدد از سادهترین روشهای تولید پروپانون تقطیر استات کلسیم است. این ادله ممکن هست به طور معمول در مقادیر زیاد پاره ای در ادرار و خون وجود داشته باشد. شیوه رایج:83 درصد محصولات بازار مهم غرآیندی به عنوان کومن (cumene process) ایجاد و عرضه میگردد در غایت این فرایند بنزن حیاتی پروپیلن الکیه شده و در نتیجه اکسیداسیون حساس اکسیژن محصولاتی مانند فنول و استون خالص تهیه و تنظیم میشود. استون آزمایشگاهی بی آلایش ترین کتون حساس فرمول C₃H₆O میباشد که بدلیل قطبیت بالا، حلال مهربانی برای بخش اعظم ترکیبات آلی بشمار می رود.این ماده به میزان اندک در خون و ادرار یافت می شود و بطور طبیعی در گیاهان، طبیعت و گازهای آتشفشانی تولید می شود. استون یک ماده شیمیایی ساخت شده هست که به طور طبیعی در محفظه نیز یافت می شود. حدود 6.7 میلیون بدن در سال 2010 در سراسر جهان تولید شده هست که عمدتا برای به کار گیری به عنوان حلال و ایجاد متیل متاکریلات و بیس فنول A است. مقادیر بیشتری ممکن میباشد در ادرار و خون بیماران دیابتی دیده شود.