این فیلتر علاوه بر اینکه از ورود مستقیم و یک باره اقراد به فضاهای عمومی و خصوصی منزل خودداری می­کند می­تواند محل قابل قبولی به جهت طراحی رختکن، کفش کن، سرویس بهداشتی و گاهی محل ورود جداازهم به آشپزخانه یا نشیمن خصوصی باشد. طراحی ساختمان می تواند بر احساسات و میزان مرغوب بودن زندگی فردی، اجتماعی و شغلی ما تأثیر مستقیم داشته باشد. در طراحی پذیرایی ملاحظه می شود که به کار گیری کنندگان از این فضا و مهمان ها، دید مستقیم به فضای فعالیت طراحی ساختمان داخلی آشپزخانه نداشته باشند. در طبقه پیلوت سه پارکینگ تعبیه شده و وضعیت دسترسی نقشه ازشمال ودرب به ساختمان می باشد . ستون های ساختمان، بخصوص در مجتمع های تعدادی واحدی به شکل سرتاسری حتی در فضای پارکینگ نیز ادامه پیدا می کنند. به صورت کلی در آغاز باید به سراغ پارکینگ رفته و باتوجه به تعداد و وضعیت قرارگیری ماشین ها، ستون گذاری انجام می شود و آن گاه موقعیت قرارگیری همین ستون ها در پلان تیپ طبقات اعمال می شود. به آن جور از خانهها اطلاق میگردد که مستقلو جدا از هم و کلیدی ایوان و فضای گشوده خصوصی می باشند. مورد ها مهمی که در این مقاله به آن اشاره کردیم در عین آسانی فراوان کلیدی و کاربردی می باشد همچنین درصورتیکه به ساختمان هایی که در اطراف شما میباشند دقت نمایید بیشتر این مورد ها در طراحی پلان همین منزل های مسکونی رعایت نشده است پس صد رد صد این نکات دارای را مهم توجه بالا رعایت نمایید. ولی بایستی این نکته را در لحاظ گرفت که داشتن تنها مساحت اکثر از 150 متر مربع ملاک قطعی به جهت طراحی نشیمن خصوصی نسبت باید مسلما به سیرکولاسیون و ارتباط ها فضاهای داخلی پلان نیز دقت کرد. مساحت مفید واحد مسکونی و تعداد اتاق خواب­ها، دو کار اصلی هست که در شکل تمایل به طراحی نشیمن خصوصی باید قطعا به آن­ها توجه نمایید. در اینجا اکثر به تحلیل وب وب سایت پروژه طراحی فنی ساختمان 5 طبقه.