خالق مد محبوب دسترس‌پذیری Hearthstone پشتیبانی از آن را متوقف کرده استدسترسی به Hearthstone (در یک برگه جدید باز می شود) مدی است که بازی ورق کلکسیونی بلیزارد را برای بازیکنان نابینا، کم بینا و کم بینا که می توانند از آن برای بازی Hearthstone با صفحه خوان و دستورات صفحه کلید استفاده کنند، در دسترس قرار داده است. این کار GuideDev است، یک مددر که از آگوست 2021 به طور مداوم آن را به روز می کند، اما اکنون اعلام کرده است که به پشتیبانی از Hearthstone Access پایان می دهد. (در یک برگه جدید باز می شود) با نسخه 24.6

همانطور که Guide Dev نوشت، «حمل کردن Hearthstone Access روی پشتم در تمام این مدت به طور فزاینده‌ای دشوار می‌شود، و زمان آن رسیده است که یک قدم به عقب بردارم. من واقعاً، واقعاً از انجام این کار متنفرم، اما چند ماه گذشته بسیار شلوغ بوده است و من به طور جدی تلاش کرده ام تا با همه چیز هماهنگ باشم.”