حالت رقابتی Modern Warfare 2 چند ساعت قبل از انتشار به تعویق افتاده استامروز اولین فصل از Modern Warfare 2 شروع می شود. قرار بود این فصل ظهور یک هاردکور Tier 1 باشد. (در یک برگه جدید باز می شود) حالت و حالت 4v4 CDL Moshpit رتبه بندی شده است، اما متأسفانه رسیدن دومی کمی بیشتر طول می کشد.

Treyarch در توییتر اعلام کرد که این حالت یک تاخیر کوچک اما نامشخص خواهد داشت. در ابتدا انتظار می رفت CDL Moshpit امروز در شروع فصل 01 چند نفره راه اندازی شود، اما مشکلات اخیراً کشف شده در این حالت نیازمند کمی تاخیر است. حل این مشکلات اولویت اصلی ما است و در اسرع وقت زمان آن را به شما اطلاع خواهیم داد. “