جک سقفی در ساختمان

همینطور می اقتدار آن را به جهت کارگزاری تابلوهای Ekopanely دربین یکدیگر و همینطور به جهت لنگر انداختن آنها به دیوار موجود تغییر و تحول داد؛ به این ترتیب گیره به صورت صاف عرضه می شود و بسته به این‌که برای چه چیزی آیتم به کار گیری قرار می گیرد، می قدرت آن را خم کرد.پیچ چوبی EP 4×50 میلی مترپیچ های چوبی معمولی. کلیدی یک رزوه در میانه جک می باشد که تنظیم ارتفاع را اهمیت سهولت قابلیت و امکان پذیر کرده است. به جهت تهیه و تنظیم دقیق ارتفاع، پیچ و مهره های خاصی به جهت جک سقفی تعبیه شده است. اینجاست که میخ های جک وارد می شوند. هر دو انتهای آن هدر بایستی روی یک گل میخ و جک عمودی تحمل کننده وزن قرار گیرد. جک های سقفی در دو دسته یافت می شوند. یک هدر با پشتیبانی خوب بار را به گل میخ جک منتقل می نماید و تضمین می نماید که چارچوب می تواند وزن در یا پنجره را به صحت تحمل کند.هنگام تولید دهانه ای بزرگتر از پنج فوت، قوانین ساختمانی محلی نیاز به دو یا این که یکسری جک سقفی قیمت جک سقفی دارند. اگرچه ناودانی ها تحمل باز زیاد را ندارند، البته بخش مهمی از کادر ساختمان میباشند زیرا به عنوان بلوک به جهت سایر مصالح ساختمانی مثل تخته سه لا یا این که دیوارهای خشک برای اتصال به عمل می روند.نتیجه گیریجک سقفی از کف تا سقف، در مجاورت و فراتر از طول جک ناودانی قرار دارند، به جای این که هدر را نظیر گل میخ جک نگه دارند. این برای کارگزاشتن تخته های Ekopanely بر روی یک بنا (به عنوان سقف، روکش و غیره) استفاده می شود.واشر EP-P1در مخلوط اهمیت پیچ چوبی 5×100 میلی متر برای کارگزاری تخته های Ekopanely بر بر روی سازه چوبی (به عنوان سقف، روکش و غیره) به کارگیری می شود.سایر اسباب و اثاث ساختمانی در کنار استعمال از جک سقفیفوم کارگزاشتن (فوم عایق مهم انبساط کم). بعضی از جک ها در نصیب بالایی مانند کلام U بوده و بعضی دیگر به رخ حرف T طراحی و جک های سقفی دست دوم ساخت می شوند.

حتما بخوانید:
Echolocation خفاش هایی را که از طریق صدا عبور می کنند تخلیه می کند