هرچه شما به استخدام ایده آل نزدیک خیس شوید همین هزینه ها را بیشتر کمتر خواهید داد. شهبازی، اظهار کرد: مهم مکاتبات انجام شده از نحوه کمیته هماهنگی بر اجرای ضابطه حمایت از معلولان که ریاست آن بر عهده نائب رئیس اولیه مدیریت جمهور است، پیگیری می کنیم که چگونه این شرکت های مدنی این ضابطه را اجرا کنند. همچنین بر مبنا بند ز ماده ۴۲ ضابطه رئیس خدمات کشوری به جهت استخدام در دستگاه اجرایی، داشتن تندرست جسمانی و کم عقل و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند براساس آئین نامهای که کلیدی توصیه سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد، حتمی است. برای همین عمل روی دکمهی ورود/عضویت کلیک کنید. وی ادامه داد: اگر تدریس و پرورش این بخش را از بدنه خود جدا کرد وزارت علم ها همین بخش را هنوز به رسمیت نشناخته و پس از متلاشی شدن همین مرکز که امید رهبر معظم انقلاب میباشد به ویژه دانشکدههای تربیت دبیر فنی، در گیر فروریزی در راستای تربیت معلمان کارآمد در جامعه شدهایم و عزیزان ما برای یافتن امکانات فیزیکی و متافیزیکی در سرگردانی به سر میبردند. مدیرکل محل کار توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور، ادامه داد: براساس آیین طومار اجرایی بند ز ماده ۴۲ قانون مدیر خدمات کشور، آئین نامهای از سوی هیات دولت تصویب شده که همین آییننامه سنجش توانایی عمل را برعهده دستگاه مجری گذارده که البته نظر بهزیستی را هم میگیرند و ما همکاری واجب را داریم البته منبع رسمی نیستیم به این ترتیب پیشنهاد می‌شود کمیتهای متشکل از سازمان اداری استخدامی، سازمان بهزیستی و دستگاه مجری برای تشخیص توان کار تشکیل شود که همین مبادرت نیاز به طی نمودن مراحل تصحیح دین طومار را دارااست که تاکنون در همین زمینه غالب نبوده ایم. وی اهمیت قدردانی از دستگاههای دولتی در رعایت ضابطه حمایت از حقوق و دستمزد افراد حساس معلولیت یادآور شد: ولی در زمینه استخدام افراد مهم معلولیت، وضعیت مناسبتر شده و دستگاههای اجرایی مدنی غایت همکاری را با ما می‌نمایند و نقطه نظرات کارشناسی و رشته شغلهای پیشنهادی بهزیستی را میپذیرند. یاداوری میشود، براساس ماده ۱۵ قانون حمایت از دستمزد افراد حیاتی معلولیت، وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی مکلفند سه % از مجوزهای استخدامی خویش را به اشخاص حیاتی معلولیت اختصاص دهند. وی، گفت: از طرز استخدام شرکت های عمومی، نهاد ها و موسسه ها دولتی نسبتاً هیچ اطلاعی نداریم و چون سازمان کارها استخدامی دخالتی در مجوزهای آنها ندارد در سرانجام از اینکه آیا استخدام سهمیه ۳ درصد معلولان را رعایت میکنند، به هیچ عنوان خبردار نمیشویم تا اهمیت آنها هماهنگ کنیم. مدیرکل محل کار توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور، تاکید کرد: از طریق کمیته نظارت و هماهنگی ضابطه حمایت از افراد اساسی معلولیت، پیگیر رعایت سهمیه استخدام سه درصد از شرکتهای عمومی، نهادهای انقلابی و شرکتهای دولتی هستیم. به گزارش رابطه ها عمومی و کارها بینالملل به نقل از ایرنا، «محمدرضا شهبازی» مدیرکل دفتر کار توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور، افزود: سنجش توان انجام کار به عهده دستگاه استخدام کننده است و قابلیت داراست به فرد معلولی گفته شود که او بضاعت انجام فعالیت را ندارد و او را رد کنند. پیش از این پذیرفتهشدگان در امتحان استخدامی سال ۹۹ که در سطح گفتگو بهدلیل نبود ظرفیت به اندازه پذیرش نشدند (کارنامهسبزها) در اعتراضات متعدد در مقابل وزارت آموزش و پرورش خواستار تخصیص سهمیه آزمون استخدامی به آنها به جهت استخدام بودند. در صورتی که شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در گزینه آگهی استخدام شیپور لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.