مردان در گیر به ژنیکوماستی حدود پنج برابر بیشتر در خطر ابتلا به سرطان سینه مردانه در مقایسه مهم جمعیت عمومی هستند. تورم در نوک سینه مردان یک عدد از مسائلی میباشد که در سرانجام ارتقا مقدار هورمون استروژن در مردان ایجاد میشود. درجه ۲: بزرگی سینه در این مرتبه متوسط است و حاشیه پستان را نیز درگیر می نماید به طوری کناره پستان از نوک آن قابل تشخیص نیست. از در معرض قرار گرفتن آلودگی هایی مثل سرب غربت نمایید و در معرض آفتاب قرار نگیرید چون ممکن میباشد منجر به بزرگی بیش از حد سینه ها شود. مصرف بیش از حد شیر سویا میتواند سبب به عدم تعادل هورمونی در بدن شود؛ براین اساس مصرف شیر سویا و دیگر فرآورده­های حاوی سویا را بایستی محدود کرد. در حقیقت، تخممرغ حاوی مقادیر متعددی استروژن و منابع مهم هورمونها در تن انسان است؛ از اینرو مصرف تخممرغ میتواند منجر به ژنیکوماستی شود. شیر مرجع غنی استروژن می باشد و میتواند سطح استروژن را در تن ارتقا دهد؛ از اینرو مصرف پودرهای پروتئینی و قرصهای تهیهشده از شیر را باید محدود کرد. سپس باید جوشانده تهیهشده را بهطور آراسته بنوشید تا به نتیجه های دلخواه برسید. شیر سویا یا محصولات تهیهشده از سویا منابع غنی از فیتواستروژن هستند. برای از در میان بردن طعم تلخ آن هم میتوان آن را به مدت 2 ساعت بر روی حرارت ملایم گذاشت. علاوه بر این، نوشیدن آب به اندازه در ارتفاع روز نیز برای تقویت متابولیسم و کاهش وزن، موءثر بهشمار میرود. در این روش، باید چند قطعه سرچماقی خشک را حساس آب بجوشانید. براساس مطالعاتی، مصرف این روغنها این عارضه را بدتر میکنند. میوههای آبدار به کارایی خوب تر تن یاری میکنند. ممکن است همین موضوع خیلی بی ربط نسبت به بزرگی سینه در آقایان به حیث برسد ولی حساس کشیدن سیگار خونرسانی به بافت های تن در گیر ایراد می شود و بافت ها به خوبی کلاژن سازی نمی نمایند و دارای دقت به این که بافت سینه ها نسبت به سایر قسمت های بدن اصلی تر است، زودتر تحت تاثیر این مورد قضیه قرار گرفته و در گیر بزرگی و چاقی در همین منطقه می رژیم غذایی ژنیکوماستی گردد . ژنیکوماستی یا این که بزرگی سینه می تواند ناشی از یک پدیده فیزیولوژیک یا غیر فیزیولوژیک باشد. مقدار اضافی بافت سینه ممکن است در هر دو سینه متساوی باشد، یا این که ممکن است در یک سینه بیش از دیگری وجود داشته باشد.