پیچیدگی های کلش آف کلنز در همین بازی دیده نمی شود. نیکی این بازی فقط بر بر روی سیستم استدلال های اندروید و iOS اجرا می شود. شما در ارتفاع بازی بایستی با جمع آوری کارت های قدرت، دشمن را نابود سازید و قلمروی خویش را بزرگ تر کنید. همین نوع بیش از دو سال در بازی بوده هست و اصلی وجود آنکه از روزهای اوج خود دور شده، کماکان کارایی بالایی دارد. طبق معمول در این وضعیت از Zap یا این که Arrows استفاده میشود. برای استفاده از همین شکلکها بایست آیکنی که باطن آن سه نقطه قرار دارد را گزینش کرده و یکی از شکلکها یا جملات را برگزینید. یک عدد دیگر از مشکلات متداول بازی کلش رویال قفل شدن آن در هنگام بارگیری می باشد که حتی آنگاه از این که به 100% هم رسید بازی اجرا نمیشود. همچنین وقتی بازی به ۱ دقیقهی پایانی خود رسید میزان افزایش نوار اکسیر دو برابر سریعتر خواهد شد. نا گفته نماند که وب سایت ها فقط بها حدودی کلش رویال شما را تقریب میزنند البته در نهایت شما میتوانید ارزش گزینه حیث خود را ثبت و بارگذاری کنید. در بخش نخستین شما حیاتی طلا میتوانید کارت خریداری کنید. البته برای خرید کردن طلا میتوان از الماس یا جم بازی هم استعمال کرد همچنین می اقتدار آن را مهم سنگهای قیمتی خریداری کرد. افتضاح از آب در میآیند. در اکنون حاضر در بازی ۴۸ کارت وجود داراست که میتوانید ۸ عدد از آن ها را گزینش نمایید تا در جنگ از آن ۸ کارت به کارگیری نمایید. از گوربلین ها و بقیه قهرمانان پرسرعت بازی برای مپ فارمینگ و تخریب گران قدر نقشه دشمن به کار گیری کنید. البته در برخی مواقع استفاده از شکلکها بازی را جذابتر میکند به خصوص زمانی که دشمن را ناکامی دادهاید. هر کارت برای به کارگیری نیاز به یک میزان مشخصی اکسیر داراست که همین اکسیرها از نوار اکسیر در حال ارتقاء شما کسر میگردند. در بازی یک جایگاهی قرار دارد که ۴ عدد از ۸ کارت انتخابی شما در آن محل قرار میگیرند. پس از همین مطلب، به سراغ بخش دوم ٢٠ شیوه موفق شدن در بازی Clash Royale خوا‌هیم رفت. در بازی ساختمانهایی وجود دارا‌هستند که مهم ساختن آن ها میتوانید روزگار پر شدن نوار اکسیر را ارتقا دهید. در صورتی که دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها فراوان اکثر در آیتم خرید جم بازی فری فایر لطفا به بازدید از وب وب سایت ما.