لذا از لحاظ نگارندگان دوران چهار روستا روزه دوران بهینه ای به جهت تعمیرات همین سازه ها می باشد که در شکل ارتقاء روزگار محدودیت ها برای تعیین شیوه و مصالح تعمیراتی تا حدودی کمتر یابد. پوشش های سیمانی- اکرلیکی : این پوشش ها که متشکل از ترکیبات شبه سیمانی اصلاح شده و پلیمرهای اکرلیکی می باشند اهمیت مزایای متعددی در آب بندی و حفظ می باشند. کالا آب پخش کن معمولا از آلومینیوم، برنج یا این که ترکیبات پلیمری میباشد. اساسی ترین وظیفه این وسیله پخش یکنواخت هوای ورودی و پرهیز از پاشیدن آب به خارج برج خنک کننده میباشد. رشته های مکنده در نصیب بالای برج خنک کننده قرار می گیرد و اکثر از مدل محوری میباشند. این وسیله به برهان در تماس بودن اهمیت هوا و قرار گرفتن در معرض تابش مستقیم خورشید، به سرعت دچار فساد و استهلاک میشود. شتاب هوای ورودی که اهمیت اعتنا به موقعیت اقلیمی میان ۵ تا ۱۰ متر بر ثانیه بررسی میشود. مساحت کلی روزنه ها و منافذی که بر بر روی لوورها به جهت ورود هوا در لحاظ گرفته شده است. آب پخش کن یا آب گردان گوشه ای می باشد که آب داغ را به صورت متساوی و یکنواخت بر روی سطح ها پکینگ توزیع میکند. اما در قسمت بعدی برج آب دائما در حال گردش و پاشیده شدن بر بر روی کویل ها می باشد. حفره های خروجی آب پخش کن به نازل منتهی می‌شوند و داخل برج خنک کننده قرار دارند. همچنین، آب پخش کن بایستی افت فشار مقداری داشته و در برابر خوردگی مقاوم باشد. جنس شفت می بایست به جور ای باشد که در برعلیه کل تنش ها وارده به برج مقاوم باشد و خواص مکانیکی مطلوب داشته باشد. انواع برج خنک کننده در تهران، اکثراَ به مراد خنکسازی ساختمانها و برجهای بلند مرتبه آیتم به کارگیری قرار میگیرد. برج خنک کننده مدار باز: همین گونه اکثر به جهت محیطهای خشک و کم برج خنک کننده قطره گیر رطوبت به کار گیری میشود. زاویه تیغه های حرفه قابل تغییر‌و تحول است؛ بطوریکه در فصل تابستان که جرم هوا کم میشود، زاویه تیغه ها را ارتقاء ارائه می کنند تا توان مکش برج خنک کننده لوله مسی حرفه بیشتر شود.