تأمین آب کوهستانی دو میلیارد نفر می تواند تغییر کندداده های مربوط به 78 مهمترین قله کوه روی زمین تغییر در میزان و زمان ذوب برف را پیش بینی می کنند

– ادامه مطلب را در ScientificAmerican.com بخوانید


منبع: khabar-dirooz.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*