به سن شیوع سریع رادیو مراجعه کنید


یک رشته ابتدایی نجوم رادیویی در شرف تبدیل شدن به یک رشته اصلی است


منبع: khabar-dirooz.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*