اکثری از اشخاص به فکر سفر به استرالیا میباشند ولی نمی دانند از چه راهی و چطور؟ همچنین کودکان می توانند تحصیلات مکتب ای خود را در همین سرزمین دنبال کنند، به شرط این‌که یک عدد از والدین آنها در کانادا مشغول به فعالیت یا تحصیل باشد. حالت اخذ اقامت از نحوه تحصیل در کشورهای گوناگون مختلف میباشد ولی در اکثر زمان ها کشورها دانشجویان در در آغاز اقامت موقت دریافت می‌کنند و در صورت تمایل میتوانند پس از طی یک فرآیند مشخص و معلوم به اقامت دایم یک میهن برسند. سفر به استرالیا به قصد بازدید حیاتی مهاجرت به همین مرز و بوم به قصد زندگی دوچندان مختلف است. دانشجویان بینالمللی مسلط به لهجه فرانسوی میتوانند به بدون‌پول در دانشگاههای این مرز و بوم علم آموزی کنند و هزینههای زندگی در آن هم برای یک نفر هم اندازه 2000 دلار در ماه است. اولین مسئله شیوع ویروس کرونا بود که منجر کمتر یا این که توقف جابهجاییهای بینالمللی در جهان شد که ایران نیز بهطبع ذیل تاثیر آن قرار گرفت، به همین ترتیب پروسه صدور ویزا، اذن اقامت و ورود ایرانیان به برخی از مقصدهای با هجرت کمتر پیدا کرد چراکه بعضا از قوانین مهاجرتی در جهان سختگیرانهتر شد؛ نکته بعدی همین می باشد که افزایش نرخ ارز هم سبب ساز ارتقا هزینههایی مانند اپلای یا این که التماس اجازه ورود و اقامت شده میباشد که هزینههای جانبی مهاجرت را افزایش داده، به این ترتیب ما فعلاً جهش خارقالعادهای در مهاجرت ندیدهایم و پروسه مهم یک شیب آرامی دارد رخداد میافتد؛ البته نکتهای که در این دربین وجود دارد این هست که قابلیت و امکان دارااست در آینده حساس یک جهش سفر از طرف ایرانیها مواجه شویم. 1.اگر مهاجران خلا نیروی کار را پر کنند ، مهاجرت سبب ساز تولید شغل و ارتقاء مهاجرت دندانپزشکان به آلمان درآمد می شود. کارفرما باید از اداره فعالیت و بسط اجتماعی (ESDC)، تحلیل بازار کار (LMIA) دریافت کند که به او اذن می دهد، کارگران ماهر خارجی را برای مشاغلی که توسط شهروندان یا ساکنان کانادا مالامال نمی شوند، استخدام کنند. در زمانه دریافت اقامت دائم، تجارت می بایست ثبت شود، فعالیت کند و عمده کار خود را در کانادا انجام دهد. برنامه فدرال مهاجرت حرفه ای به کانادا شامل سفر مستقل و مسافرت ملازم اصلی پیشنهاد فعالیت می باشد. در برخی از روش های مهاجرتی مثل مسافرت از نحوه استارتاپ یا این که سرمایه گذاری شما فارغ از داشتن سرمایه بالا قابلیت سفر به کانادا را نخواهید مهاجرت تصویب شرکت داشت. بعضی از کشورها به ترجمه و یا این که تأیید اسناد و مدارک شما نیاز دارند. متقاضیان و سازمان بخشی بیش از 50٪ سهم شرکت را در اختیار دارند.