این سریال دارای حضور متفاوت بازیگران زن، گامی جدید در میان سریالهای پلیسی ایرانی برداشت. کارگردان این سریال اهل ایران مسعود آبپرور، سریالی از داستانهای دایره پیشگیری و جنگ اهمیت جرائم رایانهای را قصه میکند، داستانی که در فی مابین سریالهای اهل ایران یک مسئله به طور کامل مختلف و جدید بود. او در وقتی که در جستجوی مبداء صدای عجیبی در بین اثر ها تاریخی حیطه هست از هوش میرود و پس از به هوش آمدن خویش را درمیانه برهه زمانی پرهیاهوی سال 1743 مییابد. لوکی (Loki) اسم یک سریال جدید می باشد که در سال 2021 بوسیله خدمت دیزنی پلاس عرضه شد و خیلی زود به محبوبیت بالایی رسید. که می تواند جذابیت ها و سیرو داستانی زیبایی را به اکران بگذارد. پدر فرهاد مهم توجه به رابطههایی که اساسی مقامات یگانه دارد میتواند پسر خود را نجات دهد البته همین نو آغاز قصه است. آخرین سریالی که در ژانر پلیسی میخواهیم به توضیح کامل آن بپردازیم، سریال هوش سیاه است. همین سریال ایرانی نتوانست مخاطبین زیادی را راضی نگه دارد البته یکی از فیلمهای عالی پلیسی آن ده سال بود. رویا نونهالی در این سریال توانست یکی از از بهترین کارهای خویش را ارائه دهد. همین سریال ایرانی که در آخری سال دهه ۸۰ به بر روی آنتن رفت تقریبا یکی از از پایانی سریالهای جذاب تلویزیون در این ژانر بود. این دختران کلیدی وجود رفتن به یک دبیرستان نخبگان، پس از یک شب وحشیانه به شکارچیان جایزه بگیر تبدیل میشوند. پس از طی اتفاقاتی مجبور به همکاری مهم پلیس شده و داستانهای متمایز برای آنها رقم میخورد. یک زن خانهدار که در طی حادثهای حساس بویاییاش به صورت غیرعادی تقویت میشود. حیاتی ترقی تکنولوژی، روشهای یافتن مجرمین نیز تغییر‌و تحول کرد و همین به عبارتی داستانی است که در هوش سیاه شاهد آن بودیم. می توان گفت شبهای برره از معدود سریالهایی بود که هیچ مخالفی نداشت و یا این که مخالفان آن چنان کمتعداد بودند که به دیده نمیآمدند.