هدف از لیفت ابرو از بین بردن چروک های پیشانی ، خط اخم و به طور کلی تمام منطقه ابرو و پیشانی می باشد. کاندیدای ایده آل جراحی لیفت شقیقه ، افرادی میباشند که در سالم عمومی مهربانی قرار دارا هستند ؛ سیگار نمی کشند و افرادی که از ظاهر افتاده ناحیه چشم ناخشنود میباشند البته نمی خواهند جراحی گسترده ای داشته باشند. اما این‌که دقیقا پس از عمل، چه عوارضی شکل دهد، ممکن میباشد به جهت هر فرد، گوناگون باشد. اما در صورتی که از بخیه های غیر جذبی استفاده شود، میان یک هفته تا ۱۰ روز بعد از کار کشیده میشوند. چنانچه بیماری دیگری دارید، ممکن میباشد نیاز به گواهی طبی از دکتر معالج خود داشته باشید. درصورتیکه شدت چین و چروک در گوشه دیده و شقیقه مضاعف می باشد ، بهتر میباشد از روش های دیگر لیفت شقیقه جراحی لیفت شقیقه به چه صورت است به کارگیری کنید. احترام به حیث مراجعین و شعور مراد های آن ها از دیگر خصوصیت هایی می باشد که یک جراح پلاستیک عالی بایستی داشته باشد. پر‌نور می باشد که اندازه و عمق برش در ناحیه میگرن و میزان گیرایی پوست به طور کامل به تجربه و مهارت جراح بستگی دارد. پوست شقیقه ، حساس تولید برش های ریز در نواحی مو دار در شقیقه ، بالا کشیده می شود و بعد از آن از برداشتن پوست مازاد ، نواحی برش دیتا شده ، بخیه زده می شود. لیفت شقیقه ، جراحی گسترده ای نمیباشد و چند برش کوچک در خط مو در شقیقه زده می شود و اثر زخم قابل رویت یا از دست دادن مو در این ناحیه برجای نمی گذارد. به جهت استعمال از آن باید ابتدا پاره ای از مو را بالا جمع کرده و بعد از آن دارای اعتنا به اندازه سر طول کش را مشخص و معلوم کرد. جراحی ليفت شقيقه ؛ غالبا کلیدی جراحی های نواحی دیده ، مد حیث قرار داده می شود. شما می توانید شقیقه ها ، ابروها و پلک ها را بعنوان مثلث زیبایی در نظر بگیرید. تحصیلات و سال های عمل دکتر هم می بایست در نظر گرفته شود.