3- بخش اعظم از حد تحمل وزن محصول نباید بر بر روی آن فشار وارد کنید. برای تهیه و تنظیم همین مدل پمپ باد و همچنین خرید کردن تشک بادی اتومبیل و صندلی عقب ماشین در رنگبندی گوناگون می توانید به مراجعه به وبسایت نمایندگی اینتکس پیشنهاد خویش را به رخ اینترنتی و یا تلفنی تصویب کنید. همین جنس همانطور که از اسمش پیداست یک تشک بادی منحصربه‌فرد صندلی عقب اتومبیل می باشد که اهمیت استفاده از آن میتوانید مهاجرت را به جهت خود و خانواده لذت بخشتر کنید. توجه کنید زومیت، وبسایتی عمومی است و اشخاص اساسی سطح های دانش متعدد دیدگاههای خویش را مطرح میکنند. دیدگاههای فینگلیش حذف خواهند شد.11. در رخ مشاهدهی لغت ها رکیک و نامناسب، اشتراک آن كاربر حذف شده و دسترسی وی به وبسایت انقطاع خواهد شد. در رخ مشاهدهی کلمات رکیک و نامناسب، پیغام کاربر حذف شده و در شکل تکرار، اکانت کاربری قیمت تشک داخل ماشین دیجی کالا وی مسدود میشود.8. محصول اکثر وقت ها اشکال این تشک بادی از پی وی سی می باشد که قابل شستشو، انعطاف پذیر و اساسی تداوم بالایی هست و سبب ساز می شود ضریب تحمل تشک تا یکسری برابر ارتقاء یابد. برای استفاده از همین محصول کافی است تا آن را بر بر روی صندلی عقب اتومبیل به صورت درست گشوده کرده و مهم استعمال از یک پمپ باد به باد زدن آن اقدام نمائید. این تشک های بادی در بخش عقب اتومبیل شیوه اندازی می شوند و به‌این ترتیب می تواند بر روی صندلی ها و زیرپایی اتومبیل را لبریز کرده و همسطح نماید تا اینچنین فضای مضاعف زیادی را برای نشستن و یا این که دراز کشیدن داشته باشید . بهترین تشک بادی باطن اتومبیل می تواند تا 200 کیلوگرم وزن را به لطف تحمل کند .