در این سطح هر مورد از افراد برای پیشبرد بازی و پیبردن به نقش سایرین، می بایست یکدیگر را جنایتکار کنند. یعنی بایستی یا قاضی او را حذف می کند یا این که این‌که به تیتر تک تبهکار رای بیاورد از بازی بیرون ود.برای این‌که هفت خط را در روز از بازی بیرون نمایید بازی مافیا و شهروندها باهم متحد باشند. در ضمن او در شب یکبار رویین بدن میباشد و در صورتی که مافیا به او شلیک کند، کشته نخواهد شد. پس از آنکه نقشها معلوم شد، باید اطمینان حاصل کرد که هیچ فردی از نقش اشخاص دیگر با خبر نیست و شما هم به تیتر شخصی که در بازی نقش دارید، هیچگاه نباید نقش خویش را در ابتدای بازی برای اشخاص دیگر فاش کنید. به جهت نمونه مافیاها در شب بیدار میشوند، یکنفر را میکشند. دقت کنید که همین قسمت بازی مهمترین بخش بازی میباشد، شما بایستی رو صحبتهای اطرافیانتان اهمیت دقت تمرکز کنید، سوال ها خود را طرح کنید و جملات تان را به جهت بیان آماده کنید تا بتوانید در بازی حضور فعال داشته باشید و بتوانید نقش خویش را بهدرستی ایفا کنید. دیدنی می باشد بدانید که هر فرد ممکن هست یک تکنیک خاص به جهت بازی داشته باشد که تنها به جهت خودش پاسخ بدهد. هنگامی بازیکنان در گزینه یک یا این که دو بازیکن دچار ابهام شوند و تشخیص درست ممکن نباشد پس در نتیجه بازی به دشواری جلو برود به اصطلاح گفته می شود این بازیکن گره بازی شده است. میتوان گفت نقش مافیا، سختترین نقش بازی است؛ چرا که ممکن میباشد افرادی که شخصا شما را میشناسند، به زودی پی ببرند که در حالا دروغ گفتن هستید. در اوایل ده سال ۸۰ شمسی، پای بازی مافیا به ایران نیز باز شد و از کافههای تهران شروع شد و به سرعت هرچه تمامتر در سرتاسر سرزمین پخش شد. وقتی که به وسیله پروردگار شب اعلام می شود، کلیه اشخاص می بایست چشمان خویش را ببندند و تا هنگامی که آفریدگار نقش های آن ها را صدا نزده نباید چشمان خویش را گشوده کنند. ». زمان روز و هنگامی که کل نقشها بیدار شدهاند نیز روایتگر، بازیکنان را در این حوزه هدایت می نماید تا افرادی را که میخواهند، بکشند و یا به عبارت بهتر، افرادی که بازیکنان فکر میکنند جزو مجموعه مافیا هستند را معین کنند. از شب دوم اساسی بیدار شدن گروه مافیا، هر توشه می بایست یک نفر به جهت کشتهشدن بوسیله این تیم معلوم شود. روزهای بازی مافیا بهترین روزگار به جهت شهروندان است، چرا که میتوانند دارای عالی گوش دادن به کلام دیگران و تفکر، دیگر شهروندهای بازی را شناسایی کنند و اساسی آن‌ها یک مجموعه تشکیل بدهند تا مافیاها را راحتتر بیرون کنند. فاز روز بازی، به صحبت، بحران و رایگیری میگذرد و هر بازیکنی باید اهمیت عالی فکر کردن، منطقی حرف نمودن و آوردن استدلالهای صحیح تلاش کند تا صحبت خود را به دیگران بقبولاند. در واقع تنها کاری که بایستی بکنند این می باشد که روز ها تلاش کنند اصلی صحبت و استدلال هویت خویش را نهفته کنند. مافیاها هم در فاز روز می بایست حواس خود را جمع نمایند تا از چیزهایی که میدانند سخن نکنند و تلاش کنند شهروندان را هرچه عمده منحرف کنند. مهارتهای مهمی که میتوانید از بازی مافیا یاد بگیرید یا این که اگر همین مهارتها را در خود دارید آن ها را گسترش بدهید، چیزهایی از قبیل: هنر خوب سخن کردن، استدلال منطقی، جلب اعتماد، اعتمادبهنفس، عمل تیمی و گروهی، توان تشخیص، قدرت تصمیمگیری و… وقتی که در شب نقشها را صدا میزند، نباید رو به آن‌ها سخن کند تا دیگر بازیکنها از جهت صحبت لرد، نقشها را بازی مافیا برای اندروید تشخیص دهند. البته در نقطه نهایی روز زمانی که شب می شود، قبل از معارفه یاکوزا از خواب بیدار شده و تمام شخصیت ها توسط گاد به او معرفی می شوند. در بازی شب مافیا 40 کارت شخصیت وجود دارد. مافیاهای بازی به جهت برد در مرحله روز بازی مافیا باید همکاری تیمی داشته و استراتژیک فکر کنند. برای نقش «کارآگاه» این سوال مطرح می شود که قصد اطلاع از نقش کدام شخص را دارید؟ ولی در نظر داشته باشید که برای تجربه کردن این بازی و لذت بردن از آن، به گروه مشخصی از افراد نیاز دارید. به جهت آغاز یک بازی تعداد ۳ نفر بازیکن به اندازه هست اما در صورتی که دوست دارید یک مافیای حرفهای بازی کنید، عملکرد کنید با ۶،۷ بازیکن به بالا سراغ همین بازی بروید. در صورتی که به بازی مافیا علاقهمند می باشید و یا قصد یادگرفتن آن را دارید، با ما باشید تا اهمیت ارائه تاریخچه مختصری از این بازی، جوانب گوناگون آن را بررسی کرده و نهایتا تدریس گام به قدم آن را برای شما ارائه کنیم. افرادی که بیشترین رای را آوردند (مضنونین یا کسانی که بیشترین شک و تردید به آنها وجود دارد) فرصت دارا هستند از خود دفاع کنند.