در جوش نقطه ای شدت جریان در سطحی که بین دو الکترود مسی قرار میگیرد، متمرکز می شود، از همین رو جوش دارای قطر نوک الکترود رابطه دارد. ۱ – مس خالص تجاری: در ساختن برخی از الکترودها از مس خالص تجاری که بر روی آن کار شده میباشد استعمال می کنند، به این ترتیب که دشواری آن را از شیوه عملیات مکانیکی افزایش می دهند. سختی همین مدل الکترودها را از راه عملیات مکانیکی به ۱۱۰DPH می رسانند. به استدلال آنکه استفاده از الکترود قلیل هیدروژن نیاز به گرمایش را کا هش مید هد مصرف بیشتر آن در جوشکاری فولادهای مشقت بار جوش و فولادهای آ لیاژی اهمیت مقاومت کششی بالا می باشد . از جمله آنان می قدرت به الکترود های کالومل، نقره – نقره کلرید و کین هیدروژن اشاره کرد. همین دسته الکترود ها در جوشکاری های قطور فولادی که اصلی درصد کربن بالایی میباشند و همینطور به جهت جوشکاری فولادهای ناچیز آلیاژ که به ترک پایین خط جوش و حوزه‌ همسایه اهمیت هستند، کاربرد دارند. سختی قسمت سر میان DPH 280-180 می باشد البته امکان سوق دهی حرارتی و الکتریکی آن کاهش یافته است، از همین رو، در کارهای عمومی کاربرد ندارد. همین نوع الکترودها در جوشکاری فلزاتی نظیر آلومینیم و آلیاژهای آن کاربرد دارند و دشواری آنان در حدود ۹۰DPH است. همین جور الکترودها از حیث جهت دهی الکتریسیته و حرارت، هادی خوبی میباشند ولی از نظر مکانیکی ضعیف اند. قیمت این مدل الکترودها نسبت به انواع دیگر عمده می باشد البته عمر الکترود (تعداد نقطه جوش را که می قدرت اهمیت آن انجام داد)، در حیث بگیریم، تفاوت ارزش به این ترتیب از دربین می رود. الکترودهای پوشش سبک اهمیت ضریب پوشش ۱.۲۵ اهمیت پوشش سبکی میباشند که به الکترودها زده میشوند. همینطور به کارگیری از الکترود های سفیدک زده سبب باقی باقی‌مانده اکسید در فلز جوش خواهد شد. سیم جوش قابل خم شدن و انحنا بوده در حالی که الکترود سفت و مستقیم است. الف:سلولز : ادغام شیمیایی غیر تمام از خمیر چوب که ایجاد کننده گاز COو H2 می باشد . برای ساخت سیم جوشها از مفتولهایی اهمیت جنسهای متفاوت مانند آلومینیومی، فولاد ناچیز کربن، فولاد ضد رنگ و مفتول نیکلی به کار گیری میشود. به کلمه دیگر Electrode ها را بر پایه فرآورده ماده موجود در ساختار آن می توان به 4 گونه زیرا مفتول های فولادی ضد زنگ، مفتول های کربن پایین، مفتول های نیکل دار و مفتول های آلومینیومی تقسیم کرد. در صورتی که از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در گزینه الکترود استیل ظروف لطفا از ورقه ما بخواهید.