دیتاها دریافتی از هر ماهواره به شکل منحصربه‌فرد طی مراحلی به ایستگاه های هوایی زمین ارسال می‌نمایند و شما کلیدی به کار گیری از دستگاه ها یا این که سیستم های حالت یاب جی پی اس میتوانید دیتاها را بر بر روی صفحه تلفن همراه خویش مشاهده کنید. مدار های ماهواره ای به گونه ای تهیه شده اند که در ارسال اطلاعات بر روی یکدیگر تاثیر نگذارند و اخلال ساخت نکنند. شرکت گارمین به رخ پیشفرض نقشههایی از تمام دنیا را بر بر روی نرمافزار خود قرار دیتا که قابلیت و امکان انتقال به گیرنده را نیز دارد. سپس از گذشت بیش از ۲۵ سال علاوه بر مصارف نظامی که دلیل دارای به‌وجود وارد شدن همین تکنولوژی بود، درحال حاضر ردیاب ها و حالت یاب ها به رخ روزانه و به جهت عموم آیتم به کار گیری است. این سیستم در سال 1973 به وسیله وزارت دفاع آمریکا جهت کاربردهای نظامی توسعه و گسترش یافته هست و پس از آن آمریکا تصمیم گرفت که همین تکنولوژی را در اخیار عموم قرار دهد که از آن برای به کار گیری های متفاوت تجاری، امنیتی، ردیابی و جی تی ای پی اس 4بنابراین به کار گیری از GPS موبایل جهت ردیابی ماشین به هیچ وجه سفارش نمیشود. زمانی که موبایل یک شخص دزدیده یا این که گم شود در صورتی که تلفن همراه واضح باشد، جی پی اس ردیابی تلفن همراه شما را بر عهده خواهد گرفت و از آخری وضعیت گوشی خود مطلع خواهید شد. همین سیستم پیشرفته علاوه بر حالت مکانی میتواند ساعت، تاریخ ، مکان و در دستگاه های ردیاب ماشین حتی میزان شتاب و زمان حرکت و شرایط سالم اتومبیل را نیز در نمایشگر معلوم کند. در ردیاب اتومبیل gt800 ویگو علاوه بر وضعیت میتوان مشخصات دقیق حرکت مثل شتاب و جهت و دوران حرکت را نیز اخذ کرد. ـ سوق‌دهی در زمان رهیابی به سمت مقصد مهم راهنمایی صوتی ، از نحوه اعلام جهت حرکت. همین دسته تکنولوژی امداد می نماید تا مالکان بتوانند از سیستم موقعیتیابی خودرو های خود در نقاط دور افتاده و نقاط روشن دل که قابل ردیابی نمی باشند نیز بهره ببرند و خطای جی پی اس را کمتر دهد. در ادامه اساسی کمپانی رهیاب و ردیاب ویگو الکترونیک همراه باشید تا بعد از کسب دیتاها ظریف در این باره بتوانید بهترین گزینش را داشته باشید. درصورتیکه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه دی جی پی اس ۱۴۰۱ بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.