هیدرولیک از یک واژه و کلمه یونانی به اسم “هیدرو” برگرفته شده است. واژه هیدرو برگرفته از لهجه یونانی و به مضمون‌ حرکات مایعات می باشد. مخزن مایع هیدرولیک را ذخیره می نماید و از آن در برابر آلودگی مراقبت می کند. قرن نوزدهم زمانه کاربرد پرسهای هیدرولیک آبی بود و اوائل قرن بیستم را میتوان آغاز و زمانه توسعه هیدرولیکی روغنی در صنعت های و فشار شکن شیر برقی هیدرولیک تاسیسات صنعتی دانست. میتوان اینگونه نیز مفهوم کرد! سازه به مزایایی که سیستم هیدرولیکی روغنی دارا میباشد کاربردهای متنوعی دارد که از جمله آن ها می توان به انجام عملیات های هیدرولیکی مهم نیرویی تنظیم پذیر، ساخت نیروهای تبارک مهم فشارهای بالا، سیستم های انتقال قدرت هیدرواستاتیکی و ساخت اصلی هزینه قلیل اشاره کرد. در سیستم هیدرولیک، به سادگی اهمیت تغییر ابعاد سیلندر، می اقتدار کلیدی نیرو های بسیار کوچک، بارهای بزرگ را جا به جا کرد. اگر شما یک تفنگ آب پاش را در لحاظ بگیرید، هنگامی که ماشه ی آن را فشار میدهید، یه خرده نیرو به آب داخل آن منتقل کرده و همین سبب ساز می‌گردد که آب اصلی شتاب به بیرون پرتاب شود. عمده فرمانهای هیدرولیک در ماشین های متعدد به عبارتی امر بی آلایش خودرو می باشد که یک تقویت کننده نیرو به آن اضافه شدهاست. سیستم دستور هیدرولیک چطور فعالیت میکند؟ قلیل شدن سطح روغن هیدرولیک: یکی از دیگر از نشانههای فساد سیستم هیدرولیک که مربوط به نشت در قطعات متفاوت هست را میتوان اندک شدن مرحله روغن هیدرولیک در مدار سیستم هیدرولیک ماشین دانست. این تسمه بهطور معمول در اتومبیلهای متعدد چند پمپ و قطعه گوناگون را به چرخش درمیآورند که معمولا همین قطعات شامل پمپ هیدرولیک، واترپمپ و دینام خودرو است. جدای از همین بحث که چندین نوع فرمان هیدرولیک در اتومبیلهای مختلف وجود دارد، می بایست بدانید که مبنا فعالیت کلیه آنان یکسان است. حیاتی ورود امر هیدرولیک رانندگی زیاد راحتتر و دلپذیرتر شد و امروزه دیگر تقریباً کلیه خودروها به این سیستم مجهز هستند. اهمیت هربار چرخاندن فرمان، پمپ هیدرولیک روغن موجود را تحت فشار به قسمت هیدرولیک امر انتقال می‌دهد و از آنجایی که امر از شیوه میله امر به چرخدنده چرخها متصل است، بهراحتی فرمان میچرخد و رانندگی آسانتری خواهید داشت. جالب هست بدانید که علاوهبر سیستم هیدرولیک امر در خودروهای تازه از نوعی سیستم دستور برقی هم استفاده می گردد که یاری شایان توجهی به چرخش نرمتر و راحتتر چرخهای اتومبیل دارد. حساس کلیک بر روی این سوییچ و کارگزاری اپلیکیشن ملازم مکانیک دیگه مدام از بها خودروت دوراندیشی و کسی نمیتونه ازت کلاهبرداری کنه.