بعضی از افرادی که وضعیت زیر را داند به هیچ عنوان کاندیدای مناسبی برای جراحی ابدومینوپلاستی محسوب نمی شوند. بعد از برداشت نواحی اضافی شکم و چربی های مازاد آن، پوست بالای شکم به مکان نخستین خویش برگردانده می شود. کار ابدومینوپلاستی جزئی یا این که به کلمه عامیانه عمل محدود شکم، به طور معمول بر روی کسانی شکل می پذیرد که، کمی چربی اضافی در حوزه‌ پایینی ناف خود دارند. همین عمل جراحی برای همگی سنین قابل انجام است، اشخاص می توانند کلیدی انجام آبدومینوپلاستی اعتماد به نفس بيشتری نسبت به ظواهر خود پيدا کنند، ولی خوب تر است قبل از کار در مورد توقعاتی که از نتايج اين جراحی دارند و همين طور در گزینه نگرانی های خویش اساسی جراح مربوطه سخن کنند تا در آیتم اين مسائل و نتيجه فعالیت اصلی نیز به توافق گزینه حیث برسند. اما باید این نکته را یادآور شد که این فعالیت با لیپوساکشن تفاوت های بخش اعظمی دارد، ولی در صورتی که فرد التماس این دو کار را به رخ به طور همزمان داشته باشد، عمل لیپوساکشن و ابدومینوپلاستی در کنار یکدیگر به طور هم زمان قابل انجام خواهند بود. برش هایی که در زمان جراحی تولید شده اند به شکل معمول دارای ابزاری همچون بخیه، چسب پوست و نوار پانسمان چسبی یا حتی گیره ای بسته می شوند. در این عمل برای صاف نمودن نواحی شکم و نمایی تخت به آن دادن، متخصصان همین حوزه مهم سفت نمودن عضله های دیواره حیطه شکم، پوست و چربی های مازاد را از این نواحی برداشته تا اصلی بیرون نمودن آن سبب ساز ایجاد نمایی خوبتر از حیطه شکم می شود. در این روش برش به صورت تمام از یک سمت استخوان مفصل ران تا انتهای مفصل دیگر کشیده می شود، که سبب تولید فضایی خوبتر برای بافت ها و عضله ها در همین نصیب می شود. به طور معمول این عمل به برهان حجم کمتر به طور میانگین در قالب یک جراحی دو ساعته انجام می پذیرد. به همین دلایل مشورت دارای پزشک متخصص عالی در زمینه جراحی ابدومینوپلاستی ابدومینوپلاستی در زنجان مضاعف لازم است. در همین شیوه حیاتی سفارش پزشک آیتم نظر و همچنین مشورت حساس مریض و ترجیح وی در تعیین نوع بیهوشی، می قدرت همین فعالیت را به صورت بیهوشی عمومی یا این که به شکل داروهای تزریقی آرامبخش داخل وریدی انجام داد. به شرایط نصفه بنشینید تا هیچ گونه فشاری به شکم وارد نشود.